Prvonagrađeno idejno rešenje; render: Proambo
Domaći projekti

Srpski strelci dobijaju novo strelište Careva ćuprija

Nedaleko od Beogradskog hipodroma gradiće se novo strelište dok će administrativni centar biti potpuno rekonstruisan i nadograđen.

Arhitektonski studio Proambo stoji iza prvonagrađenog idejnog rešenja sportskog strelišta Careva ćuprija u Beogradu, a izgradnja bi, prema trenutnim procenama, trebalo da počne do kraja 2022. godine.

Na predmetnoj lokaciji planirana je arhitektonsko-urbanistička rekonstrukcija kompleksa sportskog strelišta, što podrazumeva izgradnju novog objekta samog strelišta, kao i rekonstrukciju i dogradnju administrativnog objekta Streljačkog saveza Srbije.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Pogled iz vazduha na budući kompleks; render: Proambo

Zaštićene celine u okruženju

Objekti u kompleksu su isključivo sportske i obrazovne namene, a povod za raspisivanje konkursa bila je potreba da se kompleks strelišta rekonstruiše u pravcu adekvatnog funkcionisanja kao nacionalni trenažni centar i u okviru međunarodnih turnira.

U neposrednom okruženju kompleksa nalaze se Beogradski hipodrom, kovnica novca i park prirode Košutnjak. Sve ove celine su pod određenim merama zaštite i predstavljaju kulturno i prirodno nasleđe beogradskog područja.

Šire okruženje obuhvata takođe značajno graditeljsko i prirodno nasleđe koje uključuje kompleks konaka Miloša Obrenovića sa pripadajućim parkom, Dom garde i zonu mosta na Adi, značajnog markera beogradske urbane siluete.

Oblikovno rešenje proisteklo je iz uslova konkretne lokacije i funkcije objekta; render: Proambo

Cilj je bio kreirati prisan i prijatan ambijent u kome se i sportisti i posetioci osećaju dobrodošlo.

Oblikovno rešenje proisteklo je iz uslova konkretne lokacije i funkcije objekta, kažu za Gradnja.rs iz biroa Proambo.

Natkriveni deo objekta sportskog strelišta odlikuje izrazita horizontalnost, a kako bi se razbila dugačka linearnost i monotonost, konstruktivni elementi objekta u vidu drvenih kosih stubova vidno izlaze van linija fasada.

Tako se dobija svedena, ali ritmična fasada. Zbog uočljive pete fasade sa brda Košutnjaka, isti ritam konstruktivnih drvenih elemenata može se uočiti i na krovu objekta sportskog strelišta.

„Pri projektovanju čitavog kompleksa vodilo se računa pre svega o funkcionalnosti, a zatim i o atmosferi koju elementi prostora odaju. Cilj je bio kreirati prisan i prijatan ambijent u kome se i sportisti i posetioci osećaju dobrodošlo“, navode autori za naš portal.

Pri projektovanju se mnogo računa vodilo o funkcionalnosti; render: Proambo

Montažna bina za proglašenje pobednika

Planirano je da objekti budu smešteni u ozelenjeni prostor parkovskog karaktera. Pored toga, planirani su i propratni sadržaji – zona za odmor i druženje, rekreativna zona za treniranje na otvorenom, slobodne zelene površine, kao i popločane otvorene ili natkrivene površine u vidu staza, vodenih površina, parkinga, paviljona i trotoara.

Planirano je formiranje natkrivenog paviljona u neposrednoj blizini Administrativnog objekta Streljačkog saveza Srbije, kao i senjaci kružnog oblika na parceli, prema granici sa parcelom na kojoj se nalazi konjušnica.

U istom delu planirano je i postavljanje montažne bine sa pripadajućim zidom, koji bi zajedno imali namenu prostora za proglašenje pobednika i dodelu nagrada i priznanja. Na tom mestu bi bila postavljena tri jarbola.

Planirano je postavljanje jarbola i na samom ulazu na parcelu, u zoni između kolskog i pešačkog ulaza, kao i montažno-demontažne kućice za čuvara pored kolskog ulaza.

Kao krovni pokrivač planiran je izolacioni krovni panel; render: Proambo

Konstrukcija od lameliranog drveta

Konstrukcija planiranog objekta sastoji se od nosača izrađenih od lepljenog lameliranog drveta (LLD), Ytong blokova i armiranobetonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža.

Duž čitave frontalne fasade planirana je nadstrešnica, kao produžetak krovne ravni koja je od aluminijumskih panela na odgovorajućoj podkonstrukciji.

Objekti će biti smešteni u ozelenjeni prostor parkovskog karaktera; render: Proambo

Planirana materijalizacija fasade predstavlja kombinaciju fasadne opeke i fasadnog maltera u boji.

Prilikom rekonstrukcije i dogradnje Administrativnog objekta, zadržava se postojeća konstrukcija. Kao krovni pokrivač, planiran je izolacioni krovni panel.

Rekonstrukcija i dogradnja predmetnog objekta obuhvata zamenu krovnog pokrivača na postojećim drvenim binderima, a pokrivanje atrijuma je predviđeno staklenom piramidom na odgovarajućim profilima.

Planirana materijalizacija fasade novog objekta sportskog strelišta predstavlja kombinaciju fasadne opeke i fasadnog maltera u boji. Planirana je kompletna sanacija fasade Administrativnog objekta, sa završnom obradom u vidu maltera u boji.

Rekreativna zona za treniranje na otvorenom; render: Proambo

Proces projektovanja u specifičnom okruženju

Arhitektonski studio Proambo imao je priliku da 2019. godine izradi kompletnu tehničku dokumentaciju za projekat rekonstrukcije i dogradnje sportskog strelišta u Boru.

Objekat je podeljen je u dve podceline – otvoreno i zatvoreno strelište. Ove celine su zamišljene tako da mogu da funkcionišu nezavisno jedna od druge, u skladu sa potrebama korisnika i vremenskim uslovima.

Osnovna i primarna namena streljačkog kompleksa u Boru je sprovođenje treninga i priprema u olimpijskim streljačkim disciplinama malokalibarskim pištoljem na 25 metara i malokalibarskom puškom i pištoljem na 50 metara.

U tom kontekstu, kako kažu autori za Gradnja.rs, bio je veoma veliki izazov iskoristiti znanja i iskustva stečena prilikom projektovanja kompleksa tako specifične sportske namene, primeniti ih prilikom projektovanja kompleksa sportskog strelišta na Carevoj ćupriji, u prestonici Srbije, a istovremeno prilagoditi proces projektovanja specifičnom okruženju i funkcionalnim zahtevima koji su vezani za ovu eminentnu lokaciju.

Strelište sadrži 44 streljačka mesta; render: Proambo

Namena ovog kompleksa je sprovođenje treninga i priprema u olimpijskim streljačkim disciplinama.

Planirani objekat je sportski, namene za strelište, a predviđen je kao slobodnostojeći. Objekat je kontinualnom nadstrešnicom povezan sa natkrivenim paviljonom u kom se nalazi kafe na otvorenom, a preko tog prostora i sa administrativnim objektom.

Otvoreni deo strelišta sadrži 10 kombinovanih streljačkih mesta za daljinu od 25 i 50 metara za malokalibarski pištolj i pušku, 30 streljačkih mesta za daljinu od 50 metara za malokalibarsku pušku, 4 mesta za testiranje sportskog oružja i municije za daljinu do 50 metara.

Osnovna i primarna namena ovog streljačkog kompleksa je sprovođenje treninga i priprema u olimpijskim streljačkim disciplinama malokalibarskim pištoljem na 25 m i malokalibarskom puškom i pištoljem na 50 m. Takođe, na ovom strelištu bi se organizovala sportska streljačka takmičenja.

Rekonstruisani bjekat biće pretežno administrativnog karaktera; render: Proambo

Administrativni objekat kao deo kompleksa

Administrativni objekat Streljačkog saveza Srbije je deo celokupnog planiranog kompleksa, za koji je planirana rekonstrukcija, a osmišljen je kao centrično organizovan sa prostorom za dodelu priznanja u središtu sklopa.

Planirani objekat je pretežno administrativnog karaktera, namenjen za sastanke i rad zaposlenih u okviru Streljačkog saveza. Objekat je slobodnostojeći i sadrži 6 kancelarija, salu za sastanke, dve ulazne zone u objekat, od kojih se glavni zadržava, a dodaje se bočni koji je povezan sa paviljonom preko nadstrešnice.

Objekat sadrži i tehničku zonu sa muškim, ženskim toaletom i ostavom, i centralni natkriveni atrijum za organizovanje manifestacija i okupljanja.

Na strelištu bi se organizovala sportska streljačka takmičenja; render: Proambo

Grafički prilozi

Izabrali smo za vas…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *