Enterijer poslovnog prostora sa LED panelima po projektu Sonje Brstine; Foto: Igor Conić
Promo

Da li su LED paneli svetlost budućnosti?

Tanki profili LED panela izrađuju se u raznim oblicima, veličinama i bojama što ih čini prilagodljivim vašim zamislima ili dizajnerskom rešenju vašeg prostora.

LED svetla su danas svuda oko nas. U kući, na poslu, u automobilu, dok šetamo gradom… Nova tehnologija unela je revolucionarnu promenu u način osvetljavanja kako prostora oko nas, tako i “osvetljavanja” naših poruka, ideja, učenja, projekata…

Ovde je težište na panelima koji se koriste za rasvetu, ali je njihova primena mnogo šira u nizu oblasti. LED (Light Emitting Diode) paneli su tanki svetlosni paneli koji se koriste za osvetljavanje različitih prostora, za dekorativne i reklamne svrhe. Koriste LED diode kao izvor svetlosti umesto tradicionalnih sijalica ili fluorescentnih cevi.

Prednosti LED panela

Ovi paneli već imaju i nastavljaju da šire svoj korisnički prostor u modernoj rasveti zbog svojih brojnih prednosti.

Izuzetno su energetski efikasni i troše mnogo manje električne energije u odnosu na tradicionalna rasvetna tela. LED rasveta ima efikasnost veću od 95%, a poređenja radi dioda od 6 W ima istu efikasnost kao sijalica od 100 W. Sa led panelima troškovi za struju biće mnogo manji.

Oni emituju ravnomernu i difuznu svetlost i zato su pogodniji za osvetljavanje prostora i u kući i u poslovnom okruženju. Čine ambijent prijatnijim i stvaraju uslove za produktivniji rad.

Imaju veoma dug vek upotrebe. Traju obično između 30.000 i 50.000 sati, a najnovija rešenja obećavaju čak 100.000 sati. Znači da retko zahtevaju zamenu, a nema ni potrebe za posebnim održavanjem. Procena je da korišćenjem LED sijalice osam sati dnevno ona može trajati 17 godina.

Tanki profili LED panela estetski su prihvatljivije rešenje na plafonima i zidovima za osvetljavanje prostora. Izrađuju se u raznim oblicima, veličinama i bojama što ih čini prilagodljivim vašim zamislima ili dizajnerskom rešenju vašeg prostora.

Primena LED rasvete u proizvodnom pogonu; Foto: Pexels.com

LED paneli koriste se za osvetljavanje prostorija u domovima, poslovnim prostorima, trgovinama, restoranima, bolnicama, školama i drugim mestima.

Ekološka prednost je u tome što ne sadrže štetne materijale kao što su olovo, živa i kadmijum. Pri korišćenju emituje manje ugljen-dioksida u odnosu na druge izvore svetlosti.

Izrađuju se i sa mogućnošću kontrole intenziteta i boje svetlosti, preko daljinskog upravljača ili aplikacije na pametnom telefonu. To je pogodnost kojom svetlo prilagođavate trenutnim potrebama.

Njihova prednost je što dobro podnose i visoke i niske temperature, loše vremenske pojave kao što su sneg i kiša. Zbog otpornosti na vibracije i udare pogodni su za industrijske pogone.

Zbog svojih prednosti LED paneli imaju sve širu primenu, tako da se koriste za osvetljavanje prostorija u domovima, poslovnim prostorima, trgovinama, restoranima, bolnicama, školama i drugim mestima.

Radi dekorativnih i reklamnih potreba koriste se za osvetljavanje reklamnih panoa, izloga, info-poruka i sličnih znakova zbog svoje jasne svetlosti. Poruke koje se šalju su vidljive podjednako i u zatvorenom i u otvorenom prostoru. Okolna svetlost ne utiče na vidljivost. Pri ovom osvetljenju površina rasvetnog tela se zanemarljivo greje, tako da nema toplote koja se prenosi u okruženje.

Ugradni i nadgradni paneli

Jedna od podela LED panela je prema načinu ugradnje i dele se na dve kategorije – ugradni paneli i nadgradni paneli.

Kod ugradnih LED panela oni se, kako sam naziv kaže, ugrađuju u plafon, zid ili pod. Često ih možete videti integrisane u gipsane ploče. Takvim postavljanjem oni su manje upadljivi, a tada naglasak možete staviti na druge dizajnerske odlike.

Ali kad su uključeni, njihova svetlost može ispuniti prostor onako kako ste vi zamislili – snažno ili diskretno, jednom bojom ili sa više boja, usmerenjem kojim želite da naglasite površine i oblike u enterijeru i eksterijeru.

Za razliku od ugradnih panela, nadgradni paneli se montiraju na plafon ili zid kao i klasične plafonjere. I jedni i drugi paneli se montiraju jednostavno što takođe utiče na njihovu popularnost i primenu.

I jedni i drugi se izrađuju u raznim oblicima i veličinama, što omogućava njihovo prilagođavanje različitim zamislima estetike vašeg prostora. Mogu se i kačiti na namenske sajle, pa primenu nalaze u tržnim centrima i izložbenim prostorima za prenošenje reklamnih ili informativnih poruka.

Jačina i boja svetla

Količinu svetla koju daje LED panel određuje njegova jačina koja se obično izražava u vatima (W). Na primer, 3W, 6W, 12W… 24W, 36W, 48W itd.

Još jedna podela panela, pored načina postavljanja i jačine, jeste boja svetla koju daju. Najviše se proizvode u tri boje svetla – toplo bela boja svetla (3000K), neutralna boja svetla (4000K) i hladno bela boja svetla (6000K).

Ove boje su standardne za ambijentalni prostor u kući ili na poslu, a za druge namene, kao što su dekorativne ili reklamne, izrađuju sa mogućnošću kombinovanja miliona nijansi boja.

Enterijer u LED svetlima po projektu Sonje Brstine; Foto: Igor Conić

Kako se razvijala LED rasveta

Današnja rasveta rezultat je kombinacije postojećih sistema rasvete unapređenih LED tehnologijom.

Tradicionalna sijalica koja je i danas u velikoj upotrebi nastala je još 1910. godine. U njenom balonu je vakuum ili neki inertni gas i žarna nit koja se usijava i svetli. Ali je iskoristivost svetlosnog dela samo 5%, a 95% otpada na toplotu.

Primenom ove tehnologije moguće je napraviti daleko jače rasvetno telo, a da troši vrlo mali deo energije koju troši klasična sijalica.

LED tehnologija za proizvodnju svetla koristi LED diode. To su elektronske poluprovodničke komponente koje emituju svetlost kada električna struja prolazi kroz njih u samo jednom smeru, dok je u drugom smeru značajno otežan ili potpuno blokiran protok elektrona.

Ova tehnologija funkcioniše na principu elektroluminiscencije, a to je proces u kojem se svetlost generiše kroz elektronske promene u poluprovodničkom materijala. LED dioda je ustvari poluprovodnički čip, obično napravljen od silicijuma ili galijskog arsenida. Ti materijali omogućavaju kontrolisano emitovanje svetlosti kada se električna struja usmeri kroz diodu.

Primenom ove tehnologije moguće je napraviti daleko jače rasvetno telo, a da troši vrlo mali deo energije koju troši klasična sijalica.

Fenomen elektroluminiscencije otkrio je 1907. britanski istraživač H. Dž. Raund. Rus Oleg Losev je 1927. izradio prvu svetleću diodu i taj rezultat, iako poznat u naučnim krugovima, nekoliko decenija ostao je bez praktične koristi.

Prvu praktičnu svetleću diodu u crvenoj boji razvio je Nik Holonjak 1962. godine i njemu pripadaju zasluge za razvoj svetleće diode u današnjem smislu upotrebe. Onda je 1972. godine Džordž Kroford, bivši Holonjakov student, razvio prvu žutu svetleću diodu i za oko deset puta poboljšao sjajnost crvenih i crvenkasto-narandžastih svetlećih dioda.

Sledeći datum koji treba pomenuti je 1976. godina kada je T. P. Persal stvorio prvu svetleću diodu visoke efikasnosti za komunikaciju optičkim vlaknima. Prva plava svetleća dioda prezentovana je 1994 godine, a 1995. i prva dioda sa belim svetlom.

Od tada počinje i ubrzani razvoj LED tehnologije koja danas nalazi široku primenu u različitim oblastima, uključujući osvetljenje, displeje, signalizaciju i mnoge druge primene.

Na kom principu rade LED diode

Ove diode rade na principu elektroluminiscencije koji je zasnovan na poluprovodničkoj prirodi LED dioda i dve osnovne trake energetskih nivoa elektrona u poluprovodniku – valentne i provodne trake.

Suština je da puštanjem električne struje kroz diodu elektroni mogu prelaziti iz jedne u drugu traku i obrnuto. U tom kretanju, kada se elektroni vraćaju u valentnu traku, oni pri tome oslobađaju energiju u obliku svetlosti. Naziv dioda potiče od latinskog izraza diodes, što znači dve putanje ili dva puta.

Kontrolom napona koji se primenjuje može se kontrolisati svetlosna boja i intenzitet svake diode. Postavljene u panel omogućavaju da se na njemu prave različite slike, tekstovi i svetlosni efekti, uz različite boje svetlosti i prilagođavanje intenziteta svetla prema potrebama.

Naziv dioda potiče od latinskog izraza diodes, što znači dve putanje ili dva puta.

U LED panelima diode su najčešće postavljene u ravnomernu rešetku gde svaka dioda predstavlja pojedinačni piksel. Ovaj takozvani matrica raspored koristi se za prikazivanje slika, teksta i grafike tako što se uključuju određene diode kako bi se stvorila željena slika.

Diode mogu biti postavljene u linearni raspored duž panela, što se često koristi za osvetljavanje traka, staza, ili za prikazivanje teksta i poruka u obliku trake.

LED paneli za osvetljavanje prostora obično koriste pravougaoni raspored dioda kako bi ravnomerno osvetlili površinu. Za razliku od takvog rasporeda, diode se mogu postaviti u centralnoj tački radi fokusiranja svetlosti.

U novijim modelima, diode su postavljene na prilagodljiv način gde se mogu konfigurisati u različite oblike i rasporede prema potrebama. To se najčešće primenjuje za kreiranje dinamičnih svetlosnih efekata.

Raspored postavljanja dioda u panelu zavisi od dizajna i namene panela.

Primena LED dioda

Najuopštenije rečeno, LED tehnologija se koristi u brojnim oblastima gde je potrebno generisati svetlo.

Koristi se za kućno i komercijalno osvetljenje, uličnu rasvetu, svetlosnu signalizaciju, dekorativno osvetljenje. LED sijalice sve više zamenjuju klasične sijalice sa žarnom niti i fluorescentne sijalice zbog svoje energetske efikasnosti i dugotrajnosti. Dioda nema žarnu nit koja bi pregorela ili staklo koje bi puklo. Ne zahteva visok napon, pouzdana je i dugotrajna.

LED diode se koriste za kreiranje svetlosnih displeja i ekrana u mnogim uređajima jer omogućavaju visokokvalitetnu sliku i video prikaz. Princip je jednostavan – ugradnjom na ploču bilo koje veličine i oblika dobijate osnovu za LED ekran.

Svaka dioda se može kontrolisati pojedinačno i tako kombinovati milioni nijansi boja i kreirati grafičke i slovne poruke. Dug vek trajanja i energetska efikasnost dioda čini panele ekonomičnim i održivim izborom za osvetljavanje i prikazivanje raznih informacija i reklamnih sadržaja sa visokom fleksibilnošću.

Česta primena je za signalizaciju i razna obaveštenja. To uključuje semafore, svetla za pešake, svetlosne znakove, reklamne panoe i druge uređaje koji prenose informacije putnicima i vozačima.

Primena LED panela u prodajnom salonu po projektu Sonje Brstine; Foto: Igor Conić

Svaka dioda se može kontrolisati pojedinačno i tako kombinovati milioni nijansi boja i kreirati grafičke i slovne poruke.

U automobilskoj industriji diode se koriste za farove i unutrašnje osvetljenje jer pružaju bolju vidljivost u poređenju sa halogenim sijalicama.

Raznovrsne su primene LED dioda u elektronici. Koriste se za pretvaranje promenljive struje (AC) u jednosmernu struju (DC) u napajanjima i punjačima, za održavanje stabilnog napona u električnim kolima, kao indikatori stanja u uređajima kao što su računari, televizori, mobilni telefoni i mnogi drugi, u solarnim panelima za pretvaranje svetlosti u električnu energiju.

Tu su i neke specifične namene kao što je osvetljenje za brži rast i razvoj biljaka u kontrolisanim uslovima.

Njihova prednost u današnjoj ubrzanoj tehnologiji je što se jednostavno povezuje sa digitalnim sklopovima i zato se mogu naći u skoro svakom modernom uređaju.

Razvija se i tehnologija proizvodnje doida. Nova generacija LED dioda su najsavremenije microLED diode, čipovi submilimetarske veličine koji proizvode dinamički opseg boja i veći kontrast, za življe i preciznije vizuelne prikaze od običnih tipova.

Koji su nedostaci LED panela

Uz sve prednosti o kojima je bilo reči navodimo i nekoliko ograničenja kada je reč o LED panelima.

Na prvom mestu se obično stavlja veći početni trošak u poređenju sa tradicionalnim svetlosnim izvorima poput fluorescentnih cevi ili običnih sijalica. Ali, ako se uzme u obzir korišćenje tokom vremena i ukupne uštede na potrošnji struje i i održavanju, onda i to prelazi u njihovu prednost.

S obzirom da smo navikli na svetlost iz tradicionalnih izvora onda se svetlost visokog kvaliteta iz panela može učiniti nekako hladnija, nekom manje prijatna za oči. Taj potencijalni nedostatak nadomešćuje se izborom panela sa toplijom bojom svetlosti.

Ako se LED paneli koriste pod ekstremnim temperaturama, posebno visokim, to može uticati na navedene performanse i smanjiti njihovu trajnost.

Ekolozi ukazuju na problem odlaganja starih LED panela jer ih svrstavaju u elektronski otpad zbog prisustva elektronskih komponenti i materijala. Zato se intenzivno radi na razvoju ekološki prihvatljivih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati kako bi se smanjio uticaj ove tehnologije na okolinu.

Uz sve ove nedostatke koji se mogu prevazići pažljivim odabirom, ostaje zaključak da njihove prednosti, pre svega energetska efikasnost i dug vek trajanja, prevazilaze njihove nedostatke i čine ih prihvatljivim rešenjem za rasvetu i druge namene za koje se koriste.

Korišćenje LED panela u domu

Kada se govori o LED rasveti onda se obično najpre pomisli na LED panele. S razlogom, jer oni najbolje koriste pun potencijal rasvete. S njima imate dobro osvetljenu prostoriju, mogućnost raznih prilagođavanja i kontrola, estetski odlično uklopive elemente dizajna vašeg enterijera i eksterijera.

Često ih viđamo na plafonima i zidovima prostorija, ali i na spoljnim zidovima, kao rešenja za rasvetu iz poda, pored stepeništa, uz stazu u bašti, kraj bazena.

Prijatna svetlost je neodvojivi deo ambijenta u kome rado tražimo sebe okrenute sebi i najbližima. U svoj prostor odlazimo da vrednosti i emocije zahvatimo dublje od površine. Nećemo nemir ubrzanog življenja, priželjkujemo smiraj sa svojim izborima. Da li je izbor knjiga, muzika, omiljena emisija, druženje s dragim ljudima, svejedno, svako bira po svojim sklonostima.

Prijatna svetlost je neodvojivi deo ambijenta u kome rado tražimo sebe okrenute sebi i najbližima.

Tako uređujemo i svoje okruženje, a uz sve ostalo i svetlo našeg okruženja treba da podrži tu potragu za sobom lepšim i dražim, sebi i drugima. Da u trci za poslom i svakodnevnim obavezama ne zaboravimo i ne izgubimo sebe.

Za takvo okruženje najvažnije je ambijentalno svetlo i tu je LED panel odličan izbor. Zamena su za tradicionalne sijalice ili fluorescentne cevi. Pružaju ravnomernu i prijatnu svetlost, često sa mogućnošću kontrole intenziteta svetla. Njima možete dodati novu dimenziju vašem prostoru. Ali to učinite uvek tako da skrenete tok vaših misli na plus stranu vaše emotivne skale.

Pored ambijentalnog osvetljenja, u domaćinstvu ima niz mogućnosti za primenu ove rasvete. To je najpre kuhinja gde se obavlja niz svakodnevnih poslova. Ovi paneli se preporučuju kao dopunski izvor za osvetljenje radnih površina zbog svoje svetle i ravnomerne svetlosti. To se odnosi i na osvetljavanje trpezarijskih stolova ili barskih pultova.

U kupatilu su pogodni za dodatno osvetljenje ogledala. Za spavaću sobu izaberite model sa toplijom bojom svetla radi prijatnije atmosfere za spavanje. I da ne bude prejako, da vas ne budi iz okrepljujućeg spavanja ili lepog sna koji biste da potraje.

U dečijoj sobi iskoristite LED panel i za dekoraciju, da unesete živost u dečiji svet.

Enterijer stana po projektu Sonje Brstine; Foto: Igor Conić

Za spavaću sobu izaberite model sa toplijom bojom svetla radi prijatnije atmosfere za spavanje.

Zidnom rasvetom osvetlite hodnik i stepenište. Da bolje vidite kad se krećete, a ujedno doprinesete funkcionalnosti i dopadljivosti tih prostora.

Kad birate garderobu u plakarima lakše ćete izabrati odgovarajući dezen pod dodatnim svetlom manjeg modela. Odmah ćete videti šta je na raspolaganju i da li se uklapa u zamišljenu varijantu za situacije u tom danu.

Na zidu imate drage fotografije ili neko umetničko delo. Svetlosni panel sa visokim indeksom reprodukcije boja osvetliće njihove boje i detalje. Likovi će postati nekako bliži, doživljaj jači, uvek će pojačati emocije zbog kojih i držite te slike na zidu.

A LED panele koji detektuju prisustvo postavite u podrum, garažu i ostavu, da odmah uđete u osvetljen prostor.

Ovo su samo primeri. Na vama je da iskoristite fleksibilnost i raznolikost svetlosnih panela i po vašoj meri poboljšate funkcionalnost i estetiku vašeg doma i pojedinih prostorija u njemu.

Korišćenje LED panela u poslovnim prostorima

Ako pogledate fotografije poslovnog okruženja u velikim firmama takoreći svuda videćete LED rasvetu. Na plafonima kancelarija i hala uglavnom su svetlosni paneli. U salama za poslovne sastanke, prezentacije, treninge, prikaze projekata, takođe, uz LED ekrane umesto ranijih projektora.

Dva su bitna razloga za to. Prvi je prijatnija atmosfera i povoljniji uslovi za rad koji utiču na motivaciju zaposlenih i ostvarivanje većeg učinka, odnodno produktivnosti. I drugi, ušteda u potrošnji električne energije koja je kod klasičnog osvetljenja mnogo veća.

Preovladavaju u poslovnim prostorima zbog svoje efikasnosti, dugotrajnosti i kvaliteta svetlosti koju pružaju. Atmosfera u restoranima i kafićima je prijatnija uz svetlosne panele.

Škole u učionicama i drugim obrazovnim prostorima ih takođe koriste za poboljšanje uslova za učenje i nastavu. I tu su LED ekrani sve prisutniji u edukativnom procesu zbog višestruko uvećanih mogućnosti izlaganja gradiva i interaktivnog procesa nastave.

Ovaj tip rasvete utiče na povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja.

Operacione sale u bolnicama koriste LED panele za jasno i jako svetlo koje je neophodno pri izvođenju operacija. Modeli manjeg intenziteta svetla su u hodnicima i čekaonicama zamenjuju lustere i plafonjere u kojima su klasične sijalice.

Rasveta u halama, radionicama, pogonima za proizvodnje i drugim industrijskim objektima veoma je važna za normalno, kvalitetno i iznad svega bezbedno odvijanje radnog procesa. Ovaj tip rasvete utiče na povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja.

Izborom kvalitetnih modela koji daju svetlost najpribližniju dnevnoj sunčevoj svetlosti stvaraju se prirodniji uslovi za rad, što svakako utiče na motivaciju zaposlenih, smanjenje zamora zbog lošeg svetla i smanjuje verovatnoću povređivanja zbog lošeg osvetljenja.

Ovom rasvetom može se postići fokusiranje svetla tamo gde je to potrebno u radnom procesu i to je još jedna prednost industrijske rasvete.

Unutrašnja i spoljna elegancija objekata kao što su hoteli, banke, poslovne zgrade, postiže se dobro dizajniranim svetlom LED panela, što ostavlja veoma povoljan prvi utisak na posetioce i poslovne partnere.

Primena LED panela u IT prostoru po projektu Sonje Brstine; Foto: Igor Conić

Korišćenje LED panela u svetu reklame

LED paneli, ekrani i displeji postali su neodvojivi deo reklamnih kampanja i poruka kojima smo okruženi u tržnim centrima, izlozima, prolazima. Stvaraju dinamičke efekte i skreću pažnju kupaca i prolaznika na proizvode i usluge koje reklamiraju.

LED displeji svuda oko nas zrače promotivnim ponudama, informacijama, video sadržajima. Blješte do agresivnosti i naravno da privlače pažnju. Na ulicama i putevima postavljeni su veliki bilbordi sa odgovarajućim porukama.

Istu namenu imaju svetleće reklame. Poseban vid su digitalni meniji obično u restoranima sa brzom hranom. Daju pregled ponude i cene kako biste mogli sami da izaberete i poručite.

Sličnu namenu imaju displeji na aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, radi obaveštavanja putnika bez kontakta sa osobljem, jer bi to u protivnom stvaralo velike redove ispred šaltera za obaveštenja.

Namena ovih panela u reklamne svrhe omogućava brzo ažuriranje sadržaja, visok kvalitet prikaza i atraktivni svetlosni efekti. Korisni su kao izvor informacije i ujedno efikasan alat u marketinškim kampanjama.

Korišćenje LED panela za edukaciju i prezentaciju

Prednost LED ekrana najkraće ćemo objasniti ako ih uporedimo sa ranijim projektorima koji su korišćeni za razne vrste edukacije, treninga i prezentovanja.

Sa stanovišta korišćenja prostora razlika je očigledna. Projektoru je trebalo mesto za njega i za projekciono platno, kao i prazan prostor između njih.

Da bi se video sadržaj prikaza, kod projektora je bilo neophodno gašenje ili što bolje prigušivanje svetla. Kod ekrana svetlost ne utiče na kvalitet prikaza i sve se vidi jasno. Sada prostorije za edukaciju i prezentaciju mogu ostati dobro osvetljene, a dodatna prednost je što prisutni mogu neometano praviti beleške tokom prezentacija.

Na veb konferencijama jasno se vide prostorije i učesnici, što daje utisak stvarnog zajedničkog okupljanja i razmene mišljenja.

Za rad projektora neophodan je pristup električnoj mreži, a uz to idu kablovi koji ometaju kretanje po prostoriji. LED ekran diskretno stoji na zidu i njegovo napajanje obično nije ni vidljivo.

U odnosu na prikaz na projekcionom platnu, ovaj ekran daje visokokvalitetan vizuelni prikaz sa raznim mogućnostima daljinskog upravljanja, ispisivanja tekstualnog sadržaja, vizuelnih efekata, video prikaza.

Najkraće, to su dve dimenzije istog procesa, ali je ovaj novi, sa ovom tehnologijom, daleko nadmašio mogućnosti starog načina edukacije i prezentacije koji koristi projektor.

Pravci razvoja LED tehnologije

Ova tehnologija je već postigla značajan napredak, ali ono što se ranije merilo godinama, sada se meri mesecima i tehnološki napredak se ubrzava. Najšire gledano poboljšanja su usmerena u tri pravca – efikasnost, trajnost i funkcionalnost.

LED diode već jesu izuzetno energetski efikasne, a istraživanja su usmerena na poboljšanje dizajna čipova, bolje materijale i tehnike koje smanjuju gubitak energije tokom emisije svetlosti.

Kvalitet svetlosti se takođe poboljšava unapređenjem boje svetlosti i boljom reprodukcijom boja.

Konkurentska prednost u proizvodnji LED komponenti traži se u smanjenju troškova i povećanju obima proizvodnje i upotrebom jeftinijih materijala.

Razvoj LED panela usmeren je i na kreativan dizajn kao što su savitljiva osvetljenja za zakrivljene površine.

Ono u čemu je sigurnija budućnost primene ove tehnologije je povećanje mogućnost njene integracije sa pametnim sistemima, što omogućava korisnicima da kontrolišu osvetljenje i druge funkcije preko pametnih uređaja i da ih prilagođavaju svojim potrebama i raspoloženju.

Ekološka održivost je trajan zadatak u cilju razvoja ekološki prihvatljivih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati, čime se smanjuje negativan uticaj ove tehnologije na okolinu.

Napredak na ovim pravcima unapređenja doprineće širenju i poboljšanju primene ove tehnologije u različitim oblastima, od osvetljenja i displeja do komercijalnih i industrijskih aplikacija.

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Оставите одговор

Obavezna polja *