U drugoj polovini 2007. godine počela je izgradnja nove obaloutvrde u Zemunu, na potezu od restorana “Šaran” do “Venecije” u dužini od 350 metara.

Radi se o novom nasipu na dve kaskade, koji će pored zaštite od mogućih poplava predstavljati i estetsko i komunalno uređenje ovog poteza rečne obale.

Radovi na izgradnji su počeli još 2007. i posle prve faze izgradnje, gradilište je zatvoreno sa najavom da će ostatak radova biti završen tokom 2008. godine.

Iako je izgrađena obaloutvrda stara samo 2 godine na njoj je primetno značajno propadanje, pa se postavlja pitanje kvaliteta prethodno izgrađenog dela.

.

Nastavak radova je konačno otpočeo ovog ponedeljka gde će se krenuti prvo sa rekonstrukcijom dosada izgrađenog i njegovog podvodnog dela, da bi se na proleće prešlo na nadvodni deo koji će pored uređenja i popločavanja podrazumevati i dodatno infrastrukturno opremanje.

Na vrhu nasipa je planirano šetaliste, dok će pored samog keja biti modernizovana i asfaltirana ulica koja će omogućiti bolje komunikacije i pristup ugostiteljskim objektima . Ova deonica će biti produžena i asfaltirana u punoj dužini do restorana “Reka”.

Rok za završetak druge faze isti je kao onaj postavljen 2008. godine, pa se završetak izgradnje očekuje u narednih 6 meseci, kako bi ovaj deo obale bio spreman za sledeću letnju sezonu.

Zemunski kej je inače jedna od “vrućih” turističkih tačaka, pa će ovaj infrastrukturni objekat dodatno unaprediti turistički potencijal grada. Kao podsetnik plana izgradnje, prilažemo vam vizuelizacije novog zemunskog keja.

(Izvor: Beobuild.rs)