Konkursi

Rok za predaju radova na konkursu Nova mesta do 24. avgusta

Arhitekte, studenti i dizajneri svoje ideje za oživljavanje jednih od najvažnijih javnih gradskih prostora u Novom Sadu mogu slati do 24. avgusta preko Portala javnih nabavki.

U cilju da unaprede namenu i izgled nekih od najvažnijih javnih gradskih prostora, i time u život Novog Sada unesu više kvaliteta i kulturnog identiteta, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i Društvo arhitekata Novog Sada raspisali su međunarodni arhitektonski-urbanistički konkurs za uređenje četiri centralna gradska prostora.

Arhitekte i dizajneri se pozivaju da osmisle i predlože revitalizaciju i regeneraciju:

 1. Trga Galerija;
 2. Parka uz objekat Skupštine Autonomne Pokrajne Vojvodina;
 3. Vidikovca iznad tunela u nastavku mosta Slobode;
 4. Dela zelene površine uz Bulevar Patrijarha Pavla.

Kroz postupak valorizacije različitih idejnih rešenja i konceptualnih zamisli, cilj konkursa je da iznađe najkvalitetnije i najprimerenije rešenje za uređenje predmetnih lokacija od velikog značaja na grad Novi Sad. Odabrano rešenje služi kao osnov za dalju razradu planske i tehničke dokumentacije.

Učesnici imaju zadatak da od starih prostora naprave nova mesta

Cilj je povećanje kvaliteta života u centralnim, ali i perifernim delovima Novog Sada.

U kontekstu priprema za 2022. godinu, kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, u samom gradu i okolnim opštinama takozvane „Zone 021“ započete su pripreme za brojne intervencije manjeg obima u javnom prostoru koja će postati mesta susreta građana i širenja kulturnih sadržaja.

Očekuje se da idejna rešenja doprinesu poboljšanju načina korišćenja javnih prostora u pomenutim mesnim zajednicama, kao i da budu u skladu sa socijalnim i urbanim kontekstom zadatih lokacija. Krajnji cilj je povećanje kvaliteta života u centralnim, ali i perifernim delovima grada, koji trenutno imaju mali broj kvalitetno uređenih javnih prostora

Tip i vrsta konkursa

Prema cilju, konkurs je projektni. Prema stepenu sprovođenja, konkurs je jednostepeni. Prema načinu i predaji rada, konkurs je anonimni. Prema pravu učešće, konkurs je međunarodni.

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, a koje ispunjavaju uslove date raspisom. Anonimnost se mora poštovati u postupku konkursa za dizajn. Učesnici konkursa su anonimni do objavljivanja rezultata konkursa.

Zadatak konkursa

Pred učesnicima konkursa je zadatak da urade i predaju rešenja za uređenje urbanih džepova (malih javnih prostora) u Novom Sadu za svaku predmetnu lokaciju kao zasebno idejno rešenje, u skladu sa Programskim zadacima i Tehničkim opisom svake od četiri lokacije. Od učesnika se traži da predaju rešenja za najmanje dve (2) lokacije po ličnom izboru, a dobrodošli su radovi za tri ili sve četiri lokacije. Konkursni rad sadrži jedno rešenje po lokaciji, varijantna rešenja nisu dozvoljena.

Podnošenje prijave preko Portala javne nabavke

Rešenja za svaku od lokacija se predaju kao zaseban konkursni rad. Predaja konkursnog rada je u digitalnom formatu preko Portala javnih nabavki. Potrebno je uraditi besplatnu registraciju i pratiti ovo video-uputstvo:

Sadržaj konkursnog rada

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju, za svaku predatu lokaciju pojedinačno:

1SVESKA SA TEKSTUALNIM I GRAFIČKIM PRILOZIMA / u PDF formatu dimenzija 42×29,7 cm (A3), horizontalno orijentisanih stranica, sa ilustracijama u rezoluciji 150 DPI. Od učesnika se traži da sve grafičke priloge predaju u nekoj od propisanih razmera. U slučaju da neki prilog ne može da stane na propisan format (42×29,7 cm), dozvoljeno je koristiti umanjene priloge, uz obavezan aneks “grafički prilozi u originalnim razmerama” na kraju sveske.

Sveska treba da sadrži:

 • opis koncepta
 • tehnički opis koji sadrži detaljnija objašnjenja materijalizacije, opreme, eventualnog konstruktivnog sklopa, instalacionih sistema i slično
 • sve grafičke priloge (definisane u poglavlju 03.5) u razmeri 1:100, 1:200, 1:250 u zavisnosti od predmetne lokacije i samog rešenja. Takođe treba dostaviti i karakteristični mobilijar, šeme popločanja, detalje i slično u razmeri 1:20 ili 1:50. Ukoliko učesnici smatraju da je potrebno, dozvoljene su i detaljnije razmere
 • 3D prikazi
 • specifikacija korišćenih materijala i elemenata – od učesnika se ne traži detaljan predmer i predračun, međutim, cena izgradnje, tj. izvodljivost rešenja će biti bitan kriterijum pri odabiru radova. Kako bi stručni žiri mogao da sagleda radove po ovom kriterijumu potrebno je predstaviti kvadrature i opis popločanih i zelenih površina, broj elemenata urbanog mobilijara, opis za karakteristične elemente, itd.

2 MINI PLAKAT ZA DIGITALNU IZLOŽBU / u .jpg formatu, dimenzija 1920×1440 px, horizontalno orijentisan, sa ilustracijama u rezoluciji 150 DPI. Učesnici su slobodni da odaberu jedan ili više priloga za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu. Na plakatu treba napisati naziv mesne zajednice za koju je predato konkursno rešenje, kao i šifru rada. Ovaj prilog takođe mora biti anoniman.

Ovako izgledaju pobednički radovi sa nekih od prethodnih konkursa „Nova Mesta“

Obavezni prilozi

Osnova (1:250, 1:200 ili 1:100)

 • Označiti pozicije svih elemenata urbanog mobilijara.
 • Dati kratke opise za popločanje, karakteristične elemente i slično.
 • Prikazati kontaktne zone sa postojećim okruženjem.

Presek (1:250, 1:200 ili 1:100)

 • Prikazati jedan ili više karakterističnih preseka, sa jasno objašnjenim nivelacijama terena i, ukoliko su deo predloženog rešenja, visinama projektovanih struktura (nadstrešnica, paviljona i slično).

Detalji karakterističnih elemenata, popločanja i prostora (1:50 ii 1:20)

 • Prikazati dimenzije, konstruktivni sklop i materijalizaciju.
 • Koristiti bilo koju vrstu tehničkog crteža koji najbolje ilustruje rešenje (ortogonalne projekcije i/ili aksonometrijski prikaz).

3D prikazi predloženog idejnog rešenja

 • Učesnici su slobodni da odaberu način prezentovanja svog rešenja. Moguće je predati rendere, izometriju, kolaž, fotografije makete, itd.

Tekstualni opis

 • Opis koncepta, koji treba predati i kao zasebni dokument u .doc, .docx ili .pdf formatu tako da tekst može biti selektovan i kopiran.

Ostali prilozi po izboru autora koji dodatno ilustruju rešenje

 • Dijagrami, šeme, dodatno objašnjenje koncepta, itd.
 • U slučaju interaktivne prezentacije (video, .gif) voditi računa da veličina priloga ne bude veća od 10 MB, kao i da se ne naruši princip anonimnosti.

Rokovi

Svoje idejna rešenja učesnici mogu slati najkasnije do 24. avgusta 2021. godine (do 15h).

Kriterijumi za ocenjivanje

Žiri će pristigle radove ocenjivati spram kriterijuma:

 1. Ispunjavanje programskih zahteva izloženih u konkursu: 30 bodova
 2. Prostorni koncept – odnos ka postojećoj urbanoj matrici i prirodnom okruženju: 25 bodova
 3. Orginalnost i kreativnost u dizajnu i načinu upotrebe – savremeni koncepti korišćenja prostora, multifunkcionalnost i transformabilnost: 15 bodova
 4. Ekonomičnost, racionalnog i izvodljivost: 15 bodova
 5. Održivost korišćenja prostora – pristupačnost, bezbednost i lakoća održavanja: 15 bodova
Namera konkursa je da se nagrađeni radovi realizuju baš kao i ovo vertikalno igralište na Detelinari; Foto: NSEPK U. Dožić

Nagradni fond

Ukoliko u propisanom roku pristigne minimum po 3 rada za svaku od 4 lokacije, Žiri će dodeliti sledeće nagrade u ukupnom iznosu od 1.800.000 dinara.

Žiri će za svaku od lokacija dodeliti po jednu nagradu. U zavisnosti od kvaliteta radova, Žiri ima pravo i da proglasi jedan ili više otkupa. Žiri će sve odluke donositi većinom glasova.

Sastav Žirija

 1. dr Dragana Konstantinović (predsednik žirija)
 2. dr Aleksandru Vuja
 3. Slobodan Škrbić
 4. Bojana Šašić
 5. Katarina Maksimov
 6. Vanja Jokić
 7. Aleksandar Panjković
 8. Milica Momić

Preuzimanje konkursne dokumentacije

Celokupnu Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti (uz prethodnu registraciju) sa Portala javnih nabavki Uprave za javne nabavke. Sadržaj konkursne dokumentacije je:

 • Objedinjen raspis konkursa za sve četiri lokacije koje su predmet ovog konkursa;
 • Izvodi iz raspoloživih i aktuelnih urbanističkih i planskih dokumenata;
 • Fotografije i/ili video snimci za sve četiri lokacije.

Ukoliko imate pitanja

Ukoliko imate pitanja vezano za konkurs „NOVA MESTA“, možete kontaktirati Fondaciju „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ putem email adrese [email protected] ili Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS) putem email adrese [email protected].

Lokacija #1 – Trg Galerija 

Lokacija #2 – Park uz Banovinu
Lokacija #3 – Vidikovac iznad tunela u nastavku mosta Slobode
Lokacija #4 – Deo zelene površine uz Bulevar Patrijarha Pavla

Kada ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

Ostavite odgovor

Obavezna polja *