Vizuelizacija: Bureau Cube Partners
Urbanizam

Uz rekonstruisani hotel Jugoslavija gradiće se kule visoke do 155 metara

MV Investment planira izgradnju kompleksa od 240.000 kvadrata sa poslovnim prostorima, komercijalnim delatnostima i stanovanjem kondominijumskog tipa.

Grad Beograd oglasio je rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije Bloka 11 i dela Bloka 10, u opštinama Zemun i Novi Beograd, kojim je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa ukupne BGRP od 240.000 m².

Investitor izrade PDR-a je beogradska kompanija MV Investment, ćerka-firma „Milenijum tima“, obrađivač je studio Bureau Cube Partners, takođe iz Beograda, dok je kao rukovodilac izrade plana i odgovorni urbanista potpisana Ana Šuman, dia.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Ortofoto sa granicom obuhvata PDR-a

PDR-om obuhvaćeno skoro 12 hektara

Planom je obuhvaćeno oko 11,73 ha i to: Blok 11, deo Bloka 10 i deo Bloka 9, između Bulevara Nikole Tesle, produžetka Bulevara maršala Tolbuhina, Keja oslobođenja (uključujući deo priobalja i akvatorije reke Dunav) i granice PDR-a multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva“– Ušće.

Kako se navodi, povod za izradu PDR-a je „inicijativa i iskazana potreba, za proverom potencijala, ograničenja i razvojnih prioriteta područja i stvaranje planskog osnova za izgradnju novih sadržaja na predmetnom prostoru, uz obezbeđivanje funkcionalnih, tehnoloških i kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju uz očuvanje i poboljšanje postojećih uslova životne sredine i njene zaštite“.

Zona predstavlja prostornu celinu kompleksa hotela Jugoslavija sa zgradom hotela kao glavnim objektom, uz izgrađene prateće objekte.

U granicama plana predviđeno je formiranje M4 – Zone mešovitih gradskih centara u zoni više spratnosti. Zona M4 planira se u Bloku 11 na regulaciji između saobraćajnice Bulevar Nikole Tesle i Dunavskog keja.

Zona inače predstavlja prostornu celinu kompleksa hotela Jugoslavija sa zgradom hotela kao glavnim objektom, uz izgrađene prateće objekte. Granice zone M4 se poklapaju sa granicama građevinske parcele budućeg kompleksa.

Postojeća namena

U prizemlju obavezni komercijalni sadržaji

U okviru zone M4 osnovna namena površina podrazumeva kombinaciju komercijalnih sadržaja i stanovanja. Minimalni procenat zastupljenosti stanovanja iznosi 40%, a maksimalni procenat iznosi 70%. Minimalni procenat zastupljenosti poslovanja iznosi 30%, a maksimalni 60%.

U prizemlju planiranog kompleksa obavezni su komercijalni sadržaji. U podzemnim etažama kompleksa dozvoljeno je parkiranje vozila, pozicioniranje tehničkih prostorija i instalacionih sistema namenjenih funkcionisanju objekata, magacina, ostava i sl.

Planirana je izgradnja kompleksa sa visokim objektom u novoj prostorno-funkcionalnoj, saobraćajnoj i tehnološkoj organizaciji prostora sa poslovnim prostorima, komercijalnim delatnostima i stanovanjem kondominijumskog tipa.

Očekivana visina do 155 metara

Precizna maksimalna visina objekata u okviru zone izgradnje visokog objekta biće određena nakon izrade
Studijske analize ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokih objekata, a očekivana visina je do 155 metara.

„Pored stanovanja, moguća je izgradnja trgovinskih, komercijalnih, poslovnih i ostalih namena, koje svojom funkcijom ne narušavaju komfor stanovanja i životnu sredinu, i to trgovina, poslovanje, ugostiteljstvo, hoteli, kazino, uslužno zanatstvo, turizam, sportski sadržaji, sadržaji kulture, lekarske ordinacije, zdravstvene ambulante, apoteke, računski centri, objekti obrazovanja (privatne škole, igraonice, radionice za decu i sl.), u funkciji ostvarivanja definisanog procenta zastupljenosti planiranih namena u okviru urbanističke zone“ – piše u elaboratu.

Planirana namena

Jedina izmena u odnosu na postojeće stanje jeste proširenje Bulevara Nikole Tesle na raskrsnicama sa Aleksinačkih rudara i Maršala Tolbuhina.

S obzirom na očekivano povećanje broja potencijalnih korisnika prostora, jedina izmena u odnosu na postojeće stanje jeste proširenje Bulevara Nikole Tesle na raskrsnicama sa Ulicom Aleksinačkih rudara i Bulevarom maršala Tolbuhina.

Proširenje se potencijalno ogleda u izgradnji izlivne trake za ulaz u Blok 11 na dva punkta, u produžetku Ulice Aleksinačkih rudara i u produžetku Bulevara maršala Tolbuhina.

Na javnom uvidu do 25. septembra

Zainteresovani mogu tokom ranog javnog uvida da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda, zaključno sa 25. septembrom 2023. godine.

Grafički prilozi

Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata
Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata
Postojeća namena
Postojeća namena
Planirana namena
Planirana namena

Izabrali smo za vas...

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

1 komentar

Оставите одговор

Obavezna polja *