Kniga dr Ane Nikezić: Formati za urbani život: porodična kuća u savremenom gradu; foto: M.Bulatović
Arhitektura

Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu

Knjiga dr Ane Nikezić „Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu“, korisna je literatura za sve arhitekte, ali i one koje uče ili arhitekturu studiraju.

Kuća je velika čovekova suština. Za čoveka, kuća je teritorija autonomnosti u gradu, okvir u kojem realizacije svoju svakodnevnicu, navike, intimu. U šta verujemo, kako mislimo i koje stvari vrednujemo na bitan način određuje zašto, kako i gde stanujemo. Živeti u porodičnoj kući u gradu, prema tome, naročit je oblik stanovanja.

Odgovore na pitanje šta je suština savremene urbane kuće moguće je pronaći u knjizi dr Ane Nikezić „Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu“. Suština koncepta porodične kuće u savremenom gradu, ističe Nikezić, zasniva se na uspostavljanju novih, u odnosu na tradiciju, drugačijih relacija između kuće i korisnika, kuće i grada, kuće i istorije, kuće i svakodnevnice, kuće i budućnosti. Polazište koncepta savremene urbane kuće počiva u transformaciji osnovnih gradivnih kategorija (korisnika, grada, svakodnevnice), te načina interpretacije njihovih međusobnih odnosa. Naime, stalna razgradnja arhitektonskih tipologija kao čvrstih i opredeljujućih kategorija, u savremenom kontekstu kulture i društva, dovodi do gubljenja značenja tradicionalnih oslonca, što navodi na nužnost uspostavljanja novih pristupa u organizaciji i oblikovanju porodičnih kuća u gradu.

Porodična kuća slavi individualnost i autonomiju korisnika, što se direktno oslikava na njenu oblikovnost, pojavnost i organizaciju.

Autorka knjige ističe da je „knjiga nastala iz namere da se doktorska disertacije pod nazivom ‘Transformacija koncepta porodične kuće u uslovima regeneracije gradskog centra’ (Nikezić, 2006) prilagodi široj čitalačkoj publici“. Polazna pretpostavka originalnog istraživanja bila je da u procesu reurbanizacije savremenog grada dolazi do razvoja novih formata jednoporodičnog stanovanja, a posebno do transformacije tradicionalne porodične kuće. Polaznu pretpostavku Nikezić proverava kroz analizu najelitnijih primera iz antičke, srednjovekovne, moderne i savremene istorije. Njihovim poređenjem Nikezić ukazuje da se novi oblici jednoporodičnog stanovanja u gradu razvijaju oko bitno različitih karakteristika u odnosu na istorijske uzore. Porodična kuća u savremenom gradu slavi individualnost i autonomiju korisnika, što se direktno oslikava na njenu oblikovnost, pojavnost i organizaciju.

Neke knjige se čitaju, dok se druge studiraju. Ova spada u onu drugu kategoriju. foto: M.Bulatović

Principi projektovanja porodične kuće u savremenom gradu

Novi formati jednoporodičnog stanovanja u gradu rezultat su reakcije na neprilagođenost tradicionalnog koncepta urbane kuće modelima savremene svakodnevnice, porodice i stilova života. Kroz negaciju prethodnih kvaliteta simetrije, centralnosti, raščlanjenosti, određenosti i kontrole prostora savremena urbana kuća ostvaruje originalnost sopstvenog oblikovanja, organizacije i pojavnosti. Nikezić u svojoj knjizi opisuje krajnje domete razumevanja i realizacije porodične kuće u savremenom gradu, svodeći složenost njene ukupnosti na sadejstvo principa složenosti, promenljivosti i propustljivosti. Prepoznate principe Nikezić posmatra kao elemente koji se nadovezuju, nadograđuju i međusobno nadopunjuju. Kao takvi, opredeljujući principi porodične kuće u savremenom gradu mogu biti od koristi arhitektama koji se susreću sa zadatkom projektovanja i izvođenja porodičnih kuća u gradu i generalno, ali i poslovima projektovanja drugih stambenih tipologija – kondominijuma ili višeporodičnih stambenih zgrada.

Granice između spolja i unutra, kuće i okruženja postaju promenljive, izmenljive i ukidive.

Sadejstvo principa složenosti, promenljivosti i propustljivosti ključno je za razumevanje koncepta porodične kuće u savremenom gradu. Naime, u uslovima savremenog grada dolazi do usložnjavanja namenske strukture kuće, te integracije rada i stanovanja, što dovodi do prožimanja stambenih i nestambenih sadržaja umesto njihovog razdvajanja i nadovezivanja. S druge strane, umesto specijalizacije prostora prema aktivnostima, njegovog raščlanjavanja na pojedinačne prostorije, dolazi do formiranja neutralnog, višenamenskog stambenog prostora koji podržava fleksibilnost i promenljivost stambenih potreba i sadržaja. Zatim, na nivou relacije kuća-okruženje dolazi do napuštanja tradicionalnih odrednica oblikovanja fasade u pogledu predvidivosti simetrije, ritma i geometrije. U savremenom gradu, granice između spolja i unutra, kuće i okruženja postaju promenljive, izmenljive i ukidive. Princip propustljivosti se u praksi arhitektonskog projektovanja ostvaruje kroz stepenovanje prostora, providnost materijala ili slojevitost omotača.

Upućujući čitaoca na brojne pisane izvore koji kroz različite discipline obrađuju fenomen porodične kuće u gradu, Nikezić ukazuje na najneposredniju vezu kulture svakodnevnog života i ustrojstva kuće kao stambenog prostora. Svako od nas nije i ne može biti stručan za teme pozorišta, sporta, poslovanja ili, pak trgovine, ali je svako ekspert u poslovima svakodnevnog života i stanovanja kao životnog iskustva – ističe Nikezić. Prema tome, lekcije o arhitekturi porodične kuće u savremenom gradu važne su iz razloga što svi mi koji u gradu živimo, poučeni iskustvom elitnih primera, možemo svoj prostor učiniti autonomnijim i prikladnijim za život.

Korice knjige „Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu“

Knjiga koja se pažljivo studira

Neke knjige se čitaju, dok se druge studiraju. Pouke o savremenoj urbanoj kući izložene u novoj knjizi dr Ane Nikezić su složene jednostavnim iščitavanjem ili prelistavanjem ne mogu se spoznati. Poruke su duboke i višeznačne. Nevelika po svom obimu (oko 120 štampanih strana) ali prostrana po značenjima, referencama i pojmovima koje u sebi obuhvata, knjiga „Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu“ spada u grupu literature koju je potrebno studiozno razmatrati. Neophodno je vreme kako bi se ideje, koncepcije i zaključci iznete u njoj na pravi način razumeli i doveli u ispravnu korelaciju.

Priča o arhitekturi porodičnih kuća u savremenom gradu priča je o transformaciji i preoblikovanju urbanog života podstaknutih od strane ekonomski uspešnih i kulturno prosvećenih pojedincima i načinima na koje oni uspevaju da u nasleđenim urbanim matricama integrišu autonomno polje svoje privatnosti i individualnosti. Knjiga dr Ane Nikezić „Formati za urbani život – Porodična kuća u savremenom gradu“, kao takva, korisna je literatura za sve arhitekte, ali i one koje uče ili arhitekturu studiraju. Knjiga je od posebnog interesa poslovno uspešnim a umom otvorenim pojedinicima koje značajan deo svog kapitala nameravaju uložiti u izgradnju sopstvenog porodičnog doma.

Kad ste već ovde…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

1 komentar

  1. Tatjana Babić

    Da li znate gde može da se kupi knjiga Ane Nikezić i koja je cena?

Ostavite odgovor

Obavezna polja *