Otvoren je tržni centar Galerija Beograd; Foto: Miloš Martinović
Domaći projekti, Izdvojeno

Otvorena je Galerija Belgrade – Tržni centar s najvećim ETFE krovom na Balkanu

Posetioci novog tržnog centra sa 450 lokala i 50 restorana, imaće utisak kao da su na otvorenom zbog transparentne ETFE membrane koja ima samo 1% težine stakla. 

Izgradnja tržnog centra Galerija Belgrade, najvećeg maloprodajnog objekta na ovim prostorima, započeta je 22. septembra 2017. godine. Nakon 3 godine izgradnje, uprkos koronavirusu, katedrala kupovine i inženjerstva otvorila je vrata svojim posetiocima i kupcima.

Ono što izdvaja ovaj objekat od drugih slične vrsta u zemlji i regionu jeste njegova veličina, ali i složenost i sveobuhvatnost inženjerskog postupka. Preko 140.000 kvadrata prednapregnute konstrukcije, velike neisprekidane površine, pešački mostovi dugački 30 metara, ETFE krov impresivnog raspona i markantni stakleni portali samo su deo ovog velelepnog zdanja, a o najvažnijim tehničkim rešenjima razgovarali smo arhitektom Dejanom Sokolovim, glavnim projektantom i tehničkim direktorom kompanije Arhi.pro.

„Ovako veliki objekat se nije gradio u Srbiji u skorije vreme, a možda je najveći ikada izgrađen komercijalni objekat pod jednim krovom. Nije samo njegova veličina to sto ga čini posebnim, tu je niz materijala i funkcionalno estetskih rešenja koja su prvi put primenjena u tržnim centrima kao i  srpskoj arhitekturi i građevinarstvu“ – navodi arhitekta Sokolov.

Impresivan krov od ETFE membrane; Foto: Miloš Martinović

Ovako veliki objekat se nije gradio u Srbiji u skorije vreme, a možda je najveći ikada izgrađen komercijalni objekat pod jednim krovom.

Na početku, najbolje je krenuti sa brojkama. Ukupna površina objekta TC Galerija je 302.000 kvadrata, dok površina pripadajuće parcele iznosi 6 hektara. Objekat ima dve podzemne etaže, ukupne površine 103.000 kvadrata – dok je zauzetost podzemnih nivoa 63.000 m2. Ukupna nadzemna površina iznosi 145.500 m2 sa zauzetošću od 60.000 m2. Iznad zemlje, nad prizemljem objekta izgrađena je garaža sa 6 nivoa površine 53.500 m2. Ukupna površina lokala je 93.000 m2 dok se javni prostor prostire na 39.000 m2. Tržni centar ima 450 lokala i 50 restorana.

Dejan Sokolov – glavni projektant tržnog centra Galerija Belgrade i tehnički direktor kompanije Arhi.pro

140.000m2 prednapregnute konstrukcije

Kako bi se obezbedila što bolja fleksibilnost sadržaja i optimizovao raspored lokala, bilo je potrebno osmisliti odgovarajući konstruktivni okvir. „Konstrukcija nadzemnih etaža je projektovana u skeletnom sistemu, bez vidnih stubova na fasadi i u enterijeru. Ovo je postignuto konzolama velikih dužina po obodu fasade i unutrašnjih ulica, primenom sistema prethodno napregnutih ploča i greda. Prednapregnuta konstrukcija korišćena je na nadzemnim etažama, dok su podzemne etaže rađene kao većinski prefabrikovane radi brze izgradnje“ ističe Sokolov. Prednapregnuta betonska konstrukcija omogućila je velike neisprekidane površine, sa minimalnim brojem stubova, greda i smanjenom debljinom tavanica, brzo izvođenje i značajno manje kubikaže.

Impresivni rasponi bez prekida; Foto: Miloš Martinović

Po svojoj strukturi, Galerija je skup od 8 pojedinačnih objekata. Pojedinačni objekti međusobno su povezani sistemom atrijuma, mostovima, pasarela i sa čak 50 pokretnih stepenica, ali dele zajednički postament. Ovakav koncept konstrukcije i organizacije podrazumevao je izvođenje velikog broja dilatacionih spojnica. Uloga spojnica je da prihvate sve vrste pomeranja koje nastaju usled istezanja, skupljanja, promena temperature i deformacija tokom upotrebe.

Povezivanje objekata u jedan statički sklop bio je izazovan zadatak. „Mostovi koji u zonama iznad ulica povezuju delove objekta su zbog svojih komplikovanih oblika i velikih raspona takođe projektovani u sistemu prethodno napregnutih ploča i greda. Posebno zanimljiv jeste pešački most na nivou L3, koji sa svojih 30m dužine povezuje dve krovne bašte, pri tome prolazeći kroz lanternu najvećeg raspona“ – naglašava Sokolov.

Pešački most 30m dužine povezuje dve krovne bašte, izvor: Arhi.pro

Najveći ETFE krov na Balkanu

Još jedna stvar kojom se Galerija izdvaja od drugih tržnih centara u Beogradu i Srbiji jeste jedinstvena ETFE  (Etilen Tetrafluoroetilen) kupola, čiji konstruktivni raspon iznosi čak 47 metara, kao i 6 krovnih laterni (takođe, od ETFE-a). Ukupna površina lanterni iznosi čak 14.500 m2 i radi se o najvećoj površini ovog tipa u ovom delu Evrope.

Kako bi se zadovoljili svi traženi standardi, projektovan je ETFE jastuk iz četiri sloja kako bi se obezbedio potreban koeficijent prolaska toplote od 1,5 W/m2K. Radi obezbeđenja što manjeg solarnog faktora od 0,22, spoljni sloj ETFE-a štampan je srebrnom bojom u procentu zasićenosti od 65%, dok je unutrašnji sloj štampan sa 55% zasićenosti. Ovako je postignuta i najveća moguća transparentnost uz nizak solarni faktor. Jastuci pod pritiskom postavljeni su preko lučnih cevastih čeličnih profila, na razmacima od 4,2 m u punoj širini raspona lanterni od 19 do 30 metara.

ETFE membrana je samo 1% težine stakla; Foto: Miloš Martinović

ETFE membrana ima 1% težine stakla, a efektivniji je termoizolator jer se vazduh u jastuke konstantno upumpava pomoću kompresora.

ETFE je transparentni materijal koji propušta dnevnu svetlost u unutrašnjost, te posetioci imaju isti utisak boravak kao na otvorenom. ETFE membrana ima 1% težine stakla, a efektivniji je termoizolator jer se vazduh u jastuke konstantno upumpava pomoću kompresora.

Vazdušni jastuci fiksirani su direktno na lučnu čeličnu konstrukciju, koja je zbog lakoće materijala na nekim mestima morala da dobije zatege kako Košava ne bi „podigla krov“ tokom izvođenja. U delu ispod laterni nalazi se niz prozorskih otvora koji se automatski otvaraju u slučaju požara.

ETFE je sistem krovne konstrukcije baziran na jastučastim membranama; Foto: Saša Antić

Fasada po liku gradskih kulisa

Fasada TC Galerije podražava izgled i anatomiju ulica gradskog centra i tradicionalnog gradskog bloka sa interpolisanim zgradama u nizu. Fasada je sastavljena je od 6 različitih fasadnih tipova koji se smenjuju u niz, imitirajući ambijent gradskog okruženja. Sem uličnih fasada primenjene su velike staklene površine koje imitiraju prozore i izloge. Sem staklenih površina, fasade su projektovane kao ventilirajuće s oblogom od kamena i keramike. Akcenti, parapeti i venci su urađeni od kompozitnog aluminijuma.

Pešački ulazi u objekat su obezbeđeni kroz četiri markantna staklena portala. U cilju postizanja što veće transparentnosti, ulazne staklene fasade su projektovane bez čelične i betonske potkonstrukcije na transparentnim delovima portala.

Fasada je sastavljena je od 6 različitih tipova koji se smenjuju u niz; Izvor: Arhi.pro

Staklena fasada sa strane reke, široka 30 a visoka 17m, nije obešena o konstrukciju već je oslonjena na betonsku gredu I sprata.

Za potkonstrukciju su korišćeni stakleni nosači sa inox fitinzima i sajlama. Stalene fasade su obešene o čelične mostove preko vertikalnih staklenih nosača visine do 12 do 15 m, tako da su jedini vidni netransparentni delovi inox nosači na ćoškovima stakala. Staklene površine izloga levo i desno od ulaza br.1 širine 6 m i visine 15 m projektovane su na zategnutim sajlama kako bi se obezbedila totalna transparentnost.

“Najveći izazov je svakako bila staklena fasada na ulazu br. 5, sa strane reke. Sa svojom širinom od 30 m i visinom od 17 m, jedina je staklena fasada koja nije obešena o konstrukciju već je oslonjena na betonsku gredu I sprata. Radi ukrućenja, stakleni nosači su uokvireni tankim inox profilima, a fasadna stakla širine 1,4 m i visine 3 m prihvaćena su preko 6 tačaka inox nosačima” naglašava Sokolov koji je i osmislio ovo napradno tehničko rešenje.

Ulazne staklene fasade su projektovane bez čelične i betonske potkonstrukcije; Izvor: Arhi.pro

Atraktivni sadržaji na prizemlju

Još jednu prepoznatljivost predstavljaju sadržaji TC okrenuti ka reci, uz samu obalu Save. Na sva tri nivoa, projektovani su ugostiteljski sadržaji. Najatraktivniji su restorani u prizemlju, u direktnom kontaktu sa šetalištem, dok su na I i II spratu projektovane konzolne terase sa kojih se pruža direktan pogled na reku i Novi Beograd, dok su nivoi međusobno povezani sistemom otvorenih stepenica. Specifičnost ovih terasa jeste i dužina konzole koja se kreće u rasponu od 4,5 m do 7,5 m na najizbačenijem delu.

TC Galerija Belgrade bio je zahtevan inženjerski poduhvat; Foto: Miloš Martinović

Ravan krov kao tehnička etaža na otvorenom

Celokupni ravan krov tretiran je kao tehnička etaža na otvorenom. Na njemu se nalazi čak 11 servisnih objekata različitih veličina i namene, koji su zbog volumena, nažalost, vidljivi sa svih strana (naročito sa savske padine i sa mosta Gazela). Zatvorene MEP prostorije obložene su sa sendvič panelima debljine 12 cm, u kopnoj površini od 7.500 m2. Otvorene MEP prostorije obložene su perforiranim metalnim limom.

Pored toga, na krovu se nalazi i 3 dizel agregata težine 20 tona, kao i 2 gasne podstanice, klima komore i čak 64 ventilatora. Klima komore ubacuju vazduh u prostor tržnog centra, dok ventilatori služe za stvaranje nadpritiska u liftovima, stepeništu i koridorima u slučaju požara. Optimizacija rasporeda opreme i horizontalnog razvoda HVAC instalacija bio je veoma zahtevan inžinjerski poduhvat koji je podrazumevao razradu znatno broja izvođačkih detalja.

Ravan krov je zapravo tehnička etaža; Foto: Belgrade Waterfront

Krov tržnog centra prema reci (Skywalk) atraktivan je zbog pešačkog mosta koji direktno spaja dva odvojena dela zgrade.

Odvod kišnice i vode sa prostrane površine površine rešen je složenim sistemom rigola, prelivnih i sigurnosnih pluvija. Pluvija slivnici nalaze se duž laterni na krovu, dok se horizontalni razvod instalacija vodi ispod ploče L3, sve do kišnih vertikala koji se nalaze po obodu objekta. Korišćen je sistem odvodnjavanja koji stvara pritisak – što znači da je horizontalni razvod montiran u potpunosti vodoravno, bez pada.

S druge strane, krov tržnog centra prema reci (Skywalk) posebno je velika atrakcija – naročito zbog pešačkom mosta koji direktno spaja dva odvojena dela zgrade. Pored toga, reč je o najvećem zelenom krovu u Beogradu, gde će 60% ukupne površine biti pod zelenilom koje ne zahteva stalo održavanje – osim dela u zoni aktivacije.

Enterijer po ugledu na pasaže iz Pariza

Arhitekte iz RTKL-a inspiraciju za oblikovanje enterijera pronašle su u pariskim pasažima iz sredine 19. veka, uz dodatak smene otvorenih i zatvorenih ambijenata. ETFE krov obezbeđuje veliku osvetljenost i maksimalno korišćenje dnevnog svetla u unutrašnjosti. Ambijent gradske ulice dočaravaće i estetizovani trotoari, klupe za sedenje, žardinjera i kandelabri ulične rasvete.

Objekat TC je projektovan drugačije u odnosu na ostale TC u Srbiji i okolini. „Investitoru je pre svega bila bitna komocija i ugodni boravak posetilaca, što procenat javnih prostora od 40% u odnosu na prodajni najbolje pokazuje. U tom smislu, projektovane su široke ulice i veliki trgovi. Širina ulica su najmanje u prizemlju (od 9m do 13m) dok se na trećem spratu širine i do 28m” – izdvaja Sokolov kao ključnu pojedinost.

Galerija se sastoji od 8 međusobno povezanih objekata; Foto: Galerija Belgrade

U oblikovanju ulica izdvajaju se portali raznih tonova i listela, dok slog podnih pločica prati glavne linije geometrije i volumena.

Enterijer i oprema osmišljeni su po liku i anatomiji tradicionalnog gradskog centra, i čini ga smena ulica, avenija, trgova i platoa, mostova i pokretnih stepenica. Težište događaja i okupljanja je centralni kružni trg ispod kupole. U oblikovanju ulica izdvajaju se portali raznih tonova i listela, dok slog podnih pločica prati glavne linije geometrije i volumena.

Tržni centar ima 6 otvorenih ulaza i 6 lift-lobija za pristup korisnika iz garaže, od čeka lobi A i F vode posetioce na otvoreni krov i zonu aktivacije. U okviru lobija smešteni su javni toaleti, ali i evakuaciona stepeništa. Enterijer ovih prostora su svedene geometrije i svedenih detalja.

Stasanje nove generacije inženjera

Idejno rešenje za Galeriju izradio je američki Callison RTKL iz Los Anđelesa. Razrada tehničke dokumentacije poverena je beogradskom birou Arhi.pro i Dejanu Sokolovu kao glavnom projektantu. Pored arhitekte Sokolova, tim vodećih inžinjera činili su Damir Mezga, Elena Mezga, Ana Nikolić, Saša Antić, Stefan Đorđević, Toma Trujić i Predrag Marić.

Generalni izvođač radova bila je domaća kompanija Gradina Zemun, dok je za šefa gradilišta imenovan Predrag Jeremić. Ispred Beograda na Vodi, projekat je vodio Goran Lojpur, dok je dizajn menadžer bio Dušan Trifunović iz MACE-a. Projektantski nadzor obavljala je firma CRE International. Kompanije Novkol i Millenium Team radile su na iskopu i postavljanju šipovima, kojih je bilo skoro 4.000 komada.

Galerija Belgrade demonstrirala je punu snagu i moć primene BIM tehnologije na delu, naročito u pogledu izgrade naprednih aksonometrijskih prikaza, preseka i izgleda sa svim pratećim opisima. Takođe, BIM se pokazao kao korisno sredstvo izrade sinhronplana instalacija, što će sigurno biti korisna baza informacija za vođenje i održavanje objekta u njegovoj budućnosti. Razradu Revit modela i BIM implementacije radio je mladi, ali ambiciozan inženjera iz Arhi.pro-a, kojim su rukovodili Višna Trudić (BIM koordinator) i Zoran Petrović (BIM menadžer).

Primena BIM alata bila je ključna u razradi enterijera; Izvor: Arhi.pro

Uzimajući sve u obzir, najveći doprinos ovog građevinskog poduhvata ne ogleda se u velikim ciframa i megalomanskim rasponima, primene BIM-a i montaži ETFE krova, već u stasanju i izgradnje jedne nove generacije inžinjera, kadrih da se uhvate u koštac i sa najvećim tehničkim izazovima. Sagledano iz tog ugla, da projekat Beograda na Vodi nije započet, taj proces transformacije ne bi bio ni tako brz, ni tako intenzivan, ni tako sveobuhvatan – priznali mi to sebi ili ne.

Galerija Belgrade kraj Save; Foto: Miloš Martinović

Faktografija:

 • naziv projekta: Galerija Belgrade
 • mesto: Beograd
 • investitor: Eagle Hills, Beograd na Vodi
 • idejno rešenje: Callison RTKL
 • razrada projekta: Arhi.Pro (projekat arhitekture, enterijera i landscape-a)
 • projekat konstrukcije i MEP-a: Arhi.pro
 • odgovorni izvođač: Gradina Zemun
 • projektantski nadzor: CRE International
 • glavni projektant: Dejan Sokolov
 • godina izgradnje: 2017-2020.
 • površina: 302.000 kvadrata
 • fotografije: Miloš Martinović

 

Kad ste već ovde…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

10 komentara

 1. ARHITETKA

  ajd bar neće smetamo žabarima sad kad i mi emanuelea imamo.
  izgled, okolnosti u kojim se otvara i sve ostalo – prestrašno.

 2. Dexy

  Arhitektura ovog objekta je odvratna!

 3. Goran

  Sem krovne konstrukcije, koja je zaista lepa i privlačna, sve ostalo deluje kao tržni centar iz kasnih osamdesetih / ranih dveedesetih. Čak su i ti stari tržni centri bili zanimljvije arhitekture od ovoga.

  1. arhitekta

   šta fali? pa, nije tolko loše?

  2. Slava

   A krovnu konstrukciju je radila firma Jedinstvo metalogradnja iz Sevojna

   1. Dragan Markovich

    To je tačno. Jedinstvo je odradilo posao. Napraviti toliko puno metalnih nosača tačnih u milimetar je za svaku pohvalu.

 4. miki

  fantastično, juče sam bio, oduševljen sam! plašio sam se samo da ne bude kič ! elegantna jednsotavna građevina, uopšte ne deluje glomazno, pogled je spektakularan! krov je fantastičan, enterijer sjajan! sve pohvale zaista!

  1. Dragan Markovich

   Potpuno je drugačiji osećaj kada se uđe u objekat. Drago mi je da ste to primetili 😀

 5. Beograd

  Uzasno,krov uzivo izgleda kao od leksana,preogromno, dosadno ,3 radnje ukupno a brendovi najskuplji koje prosecan Beogradjanin ne moze da kupi,izgleda kao fensi zastakljena pijaca a broj posetioca ukupno 10.

 6. Pera

  Objekat je ogroman. Iskreno u Evropi nisam video ovako veliki zatvoreni tržni centar . Ne znam hoće li uspeti naći zakupce za sav onaj prostor. TC Ušće je po meri i zadovoljava potrebe prosečnih kupaca, dok ovo, mislim da je preveliko i da je potrebno ubaciti klupe i ostali mobilijar da bi se ljudi mogli odmoriti.
  Ulazi su daleko . pa je celo iskustvo zamorno.

Оставите одговор

Obavezna polja *