Geografski i Fakultet bezbednosti pod jednim krovom; Render: ZAP
Maksimalno iskorištena orijentacija parcele; Render: ZAP
Novi objekti

Javni uvid za novi urbanistički plan za dva fakulteta u Novom Beogradu

Umesto za tri fakulteta, predviđeno je da se između tehničke škole “Novi Beograd” i Ruske škole, podigne zgrada samo za Geografski i Fakultet bezbednosti.

Iako je Novi Beograd trebalo da dobije zgradu za Geografski fakultet, Fakultet bezbednosti i Biološki fakultet, po novom urbanističkom planu na ovoj lokaciju smestiće se samo prva dva. Naime, za Biološki je određena nova lokacija, u okviru Biomedicinskog kampusa, pa se na javnom uvidu našao novi urbanistički projekat.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za Javni uvid i ovog puta je beogradski biro ZAP, koji je zahtev podnelo za investitora Univerzitet u Beogradu.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Foto: Google Maps/ZAP
Za gradnju su namenjene dve parcele na Novom Beogradu – 2902/1 i 2902/6; Foto: Google Maps/ZAP

Glavni ulaz postavljen je prema ulici Rjepinovoj naglašavajući karakter i funkciju objekta beogradskog Univerziteta.

Planirana spratnost objekta je Po+P+2, a BRGP iznosi 21.280 m2.

Glavni ulazni deo objekta je postavljen prema ulici Rjepinovoj naglašavajući karakter i funkciju objekta beogradskog Univerziteta.

Osnovna ideja je uklapanje objekta u prostorno okruženje sa ciljem izdvajanja objekta visokoškolske ustanove kao prepoznatljivog i jedinstvenog događaja u prostoru.

Predviđeno je rešenje u skladu sa savremenim potrebama i u duhu savremene arhitekture, poštujući specifičnosti svakog fakulteta pojedinačno, tako da je na relativno ravnoj parceli maksimalno iskorištena orijentacija parcele (severoistok-jugozapad), navodi se u planu.

S tim u vezi, postignute su sledeće orijentacije: laboratorijski deo fakulteta je orijentisan ka severoistoku, vežbaonice su jugoistočno orijentisane, slušaonice imaju jugozapadnu orijentaciju dok su administrativne celine i dekanati na severozapadnoj strani.

Osnova budućeg kompleksa

Zeleno ostrvo u atrijumu

Uvođenjem atrijuma značajnih dimenzija, omogućen je prodor sunčeve svetlosti u objekat čime je, pored spoljnih fasadnih zidova, ostvaren i veći broj unutrašnjih fasadnih zidova orijentisanih prema atrijumima.

U prizemnom delu objekta smešteni su zajednički sadržaji, koje koriste oba fakulteta, i obuhvataju: veliki zajednički amfiteatar, restoran, izložbene prostore, višenamenske i administrativne prostore, prostore za studentske službe, kafe, knjižaru, skriptarnicu, kao i izložbene prostore za oba fakulteta.

U zoni centralnog ulaza, prema Rjepinovoj ulici, u atrijumu je projektovano zeleno ostrvo – „bašta“ sa zelenilom u direktnom kontaktu sa tlom, kako bi se omogućila sadnja visokog drveća unutar objekta.

Predviđeno je da atrijum bude natkriven i zastakljen kako bi se održavala mikroklima, a objekat bio energetski efikasan.

Preseci planiranog objekta

Na prvom spratu je smešten Fakultet bezbednosti, dok je na drugom Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

U zaleđu atrijuma se nalazi zajednički amfiteatar za oko 300 do 400 studenata, čija je funkcija prvenstveno nastavna, s tim da može da se koristi i u vannastavnim aktivnostima i programima, kao što su predavanja za javnost, konferencije, seminari i dr.

U slučaju vannastavnih programa, značajna je i njegova povezanost sa restoranom i izložbenim prostorima prizemlja, kako bi se ostvario veći komfor i multifunkcionalnost prizemnog dela objekta.

Na spratovima su raspoređeni fakulteti sa svim potrebnim sadržajima u sledećem poretku – na prvom spratu je smešten Fakultet bezbednosti, dok je na drugom Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Glavni ulazni deo objekta je postavljen prema Rjepinovoj ulici; Render: ZAP

Garaža sa oko 154 mesta

U funkcionalnom smislu, na spratovima je, uz atrijum, projektovan blok sa kancelarijama za profesore, asistente fakulteta, naučne saradnike i dr., dok su obodne (spoljne) fasade fakulteta iskorišćene za vežbaonice, slušaonice, računarske sale, dekanat, sale za sastanke, biblioteku.

U zadnjem delu objekta smešteni su amfiteatri manjeg kapaciteta prema projektnom zadataku.

Na prvoj podzemnoj etaži predviđena je velika garaža sa oko 154 mesta, tehničke prostorije, kao i prostorije Fakulteta bezbednosti (streljana) i magacin Geografskog fakulteta.

Krov je projektovan kao ravan, ozelenjen, sa transparentnom lanternom iznad atrijumskih površina.

Konstrukcija objekta je predviđena kao skeletna armirano-betonska; Render: ZAP

Spoljni zidovi su predviđeni kao transparentna fasadna opna aluminijumske zid zavese.

Konstrukcija objekta je predviđena kao skeletna armirano-betonska, sa potrebnim brojem seizmičkih armirano-betonskih platana i vertikalnih jezgara. Fundiranje objekta je predviđeno na šipovima.

Spoljni zidovi su predviđeni kao transparentna fasadna opna aluminijumske zid zavese, sa prozorima koji se otvaraju u pravilnom rasteru, gde su smeštene slušaonice prema ulaznom delu objekta.

Bočna fasada je takođe urađena kao savremena zid zavesa, kojom su omogućeni prepusti i povlačenja na fasadi za svaku vežbaonicu ili slušaonicu posebno, tako da svojom dinamikom naglašava karakter funkcije koja je smeštena u datom prostoru.

U prizemnom delu objekta smešteni su zajednički sadržaji; Render: ZAP

Na javnom uvidu do 27. decembra

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda od 20. do 27. decembra.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave najkasnije do 27. decembra 2021. godine.

Izabrali smo za vas…

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. arhitekta

    ne znam što se za ovakve projekte
    ne raspisuje (makar) pozivni arhitektonski konkurs

  2. miki

    tragedija….gore kolega sve objasnio!

Ostavite odgovor

Obavezna polja *