Iz stanova na prizemlju izlaziće se direktno u dvorište; foto: Biro Cube Partners
Novo na Vračaru; Foto: Biro Cube Partners
Novi objekti

Na Vračaru planiran stambeni objekat visokog standarda

Interfamily Gradnja planira izgradnju objekta sa četiri stana i osam parking mesta, digitalnim zalivanjem biljaka i zagrevanjem objekta putem geotermalnih sondi sistema zemlja-voda.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta u Ulici Internacionalnih brigada broj 87 bruto površine 1.166 metara kvadratnih.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta je PD „Bureau Cube Partners” d.o.o. iz Beograda, koji je zahtev podneo u ime investitora PD „Interfamily Gradnja” d.o.o. takođe iz Beograda.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Zgrada 2Po+Pr+2+Ps imaće četiri stambene jedinice kao i osam parking mesta.

Zgrada 2Po+Pr+2+Ps gradiće se na parceli od 343 metara kvadratnih. Imaće četiri stambene jedinice kao i osam parking mesta.

Značajnu karakteristiku neposrednog okruženja prostora u obuhvatu projekta u kontekstu neposrednih programskih sadržaja predstavlja intenzivno prisustvo i kumulirana artikulacija urbane funkcije stanovanja, u kombinaciji sa komercijalnim i poslovnim delatnostima.

Na predmetnoj parceli izgrađen je objekat, koji je planiran za rušenje.

Izgled budućeg stambenog objekta na Vračaru; foto: Biro Cube Partners

Povlačenjem od regulacione linije formirane su otvorene zelene površine i pristupne zone ispred objekta.

Shodno ustanovljenoj urbanističkoj matrici i planskoj regulativi obezbeđeno je povlačenje objekta od regulacione linije, čime su formirane otvorene zelene površine i pristupne zone ispred objekta.

Idejnim arhitektonskim rešenjem obezbeđuje se stambeni objekat, spratnosti 2Po+Pr+2+Ps, sa jednim pešačkim i jednim kolskim pristupom ostvarenim iz Ulice Internacionalnih brigada.

Terase ispred svake stambene jedinice

Idejnim arhitektonskim rešenjem i primenjenim arhitektonskim rečnikom naglašena je oblikovnost korpusa, integrisanog u rasternu matricu proizašlu iz referisanih opsega i trase saobraćajnice, sa utvrđenim ritmom otvora, i fasadnim ravnima koje se smenjuju i naizmenično uvlače ka unutrašnjosti objekta.

Na taj način formiraju se terase ispred svake stambene jedinice, sve to uz podržavanje uspostavljene matrice i dispozicije oblikovnih horizontalnih i vertikalnih segmenata na objektu.

Iz pravca pristupa iz Ulice Internacionalnih brigada obezbeđen je otklon od postojeće regulacije, pri čemu se fasadna ravan završne etaže povlači u odnosu na formirane vertikalne fasadne ravni sve na način da celokupan fasadni sklop ostaje pozicioniran unutar ugla od 57,00° koji je formiran u odnosu na naspramne fasadne ravni, postavljene u zoni građevinskih linija, naspramnog postojećeg i/ili planiranog građevinskog fonda.

Oko objekta je predviđen ozelenjen dvorišni prostor; foto: Biro Cube Partners

Korpus nove fizičke strukture kreiran je slojevito i kroz više nivoa.

Primenjenim oblikovanjem, datim kroz Idejno arhitektonsko rešenje, projektovano povlačenje fasadne ravni povučene etaže (Ps), u odnosu na prednju građevinsku liniju nižih etaža, ka Ulici nternacionalnih brigada iznosi 1,50 metar.

Tako formiran položaj korpusa nove fizičke strukture, kreiran slojevito i kroz više nivoa, primenjenim povlačenjima ka unutrašnjosti parcele sa regulacionih ravni, nedvosmisleno naglašava fasadna platna i oblikovni karakter novoprojektovanog stambenog objekta.

U odnosu na bočne granice građevinske parcele GP1, objekat je povučen za 1,50 m celom visinom objekta i ne sadrži otvore stambenih prostorija.

Iz stana direktno u dvorište

Apsolutna visinska kota pristupne saobraćajnice planiranom stambenom objektu, iz pravca Ulice Internacionalnih brigada, kao pešačkog pristupa, iznosi 123,69 mnv.

Podzemni deo novoprojektovanog stambenog objekta projektovan je sa dve podzemne etaže, ka kojima je kolski pristup, odnosno ulaz, ostvaren sa saobraćajnice Internacionalnih brigada u širini od 3,30 m.

Oko objekta je predviđen ozelenjen dvorišni prostor, u kome je pored kolskog, smešten i pešački pristup. Uz zadnju granicu parcele, naspram regulacione linije, formirano je ozelenjeno dvorište kome se pristupa preko pešačkog pristupa sa bočne strane objekta, a može se pristupiti i direktno iz stana na prizemnoj etaži.

Digitalno navodnjavanje zelenih površina

Za unutrašnje zidne i plafonske površine terasa, balkona i lođa predviđeno je oblaganje ventilisanom fasadom, dok je za završnu obradu poda predviđen ”deking”.

Na fasadi se ritmično smenjuju staklena ograda i žardinjere koje su sa završnom obradom belog kamena. Predviđena je aluminijum-drvo fasadna stolarija plastificirana u antracit boji.

Planiran je Smart home sistem, kao i digitalno navodnjavanje zelenih površina. Planirano je da se objekat zagreva putem geotermalnih sondi sistema zemlja-voda.

Javni uvid do 30. novembra

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 30. novembra 2021. godine.

Kompletan grafički i tekstualni materijal Plana možete preuzeti na sajtu Grada Beograda.

Kad ste već ovde…

Srodni tekstovi

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

3 komentara

 1. ARH

  Jel to ona lokacija gde su srusili vilu iz 1930e?

  1. arhitekta

   druže

   ova zgrada je u Internacionalnih brigada broj 87

   VIla koja se ruše je u Internacionalnih brigada broj 47

   primećuješ razliku?

 2. miki

  katastrofa enterijer! al katastrofa!

Оставите одговор

Obavezna polja *