Rad Studija OBE preporučen je za dalju razradu i realizaciju; Render: Studio OBE
Izdvojeno, Konkursi

Igra volumenima: Ovo je prvoplasirano rešenje za zgradu u Venizelosovoj ulici

Rad beogradskog Studija OBE poštuje širi kontekst i novi pravac razvoja lokacije, kao i industrijsko nasleđe ovog kraja u pogledu upotrebe materijala.

Pozivni jednostepeni, projektni konkurs za lokaciju u Venizelosovoj ulici u Beogradu održan je u periodu od 6. maja do 13. juna 2022. godine. Naručilac konkursa je kompanija Marnex d.o.o., a organizator i sprovodilac beogradski Urbanistički centar.

Na učestvovanje u konkursu pozvana su tri arhitektonska tima – Tim 1 (MADA studio), Tim 2 (RE:A.C.T. architects) i Tim 3 (Studio OBE), koji su odabrani u skladu sa dosadašnjim iskustvom i specifičnim senzibilitetom za lokaciju i predmet konkursa, a koji su pokazani u njihovom dosadašnjem radu.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Prikaz predmetne lokacije

Dijalog tri prispela rada

Žiri Konkursa sačinjavali su Marko Stojčić, dia (predsednik žirija i stručni član), Nebojša Minjević, dia (stručni član), Daniela Korica Pantelić, dia (stručna članica), te predstavnice naručioca Anđelka Miloradović, dia i Milana Vandić.

Kriterijumska analiza ishodila je kroz “dijalog” tri prispela rada, uslovima raspisa konkursa, planskih i pratećih zahteva, te je žiri nakon razmatranja jednoglasno odlučio da je projekat Studija OBE rad koji je predložen kao prvoplasiran i preporučen za dalju razradu i realizaciju.

Kako se navodi u obrazloženju, rezultanta programskih, prostornih i likovnih predloga predstavlja, sveukupno izuzetan, zavidno visok nivo profesionalno prikazanog fundusa, predloga, shema, namera, detalja…

Projekat Studija OBE predložen je kao prvoplasiran; Render: Studio OBE

Studio OBE – Razvojna mogućnost profinjenih dopuna

Izdvajajući projektat Studija Obe, žiri navodi da su njegova izuzetna minuciozna i volumetrijska variranja u “jednovolumenu” dopunjena pauzama u materijalu, otklonom nižih fragmenata od nadgrađa, harmonizujući ih u jedinstven prostorno-programski relikt.

Žiri dodaje da su programski zahtevi konkursa ispunjeni, uz dodatne mogućnosti koje daje princip fleksibilnosti koji je jedan od vodećih motiva u rešenju, što ostavlja prostora neophodnoj razradi i dopuni, koja bi imala za cilj bolje iskorišćenje kapaciteta lokacije u pogledu ostvarivih korisnih površina.

Autorski stav je jasan, likovno i funkcionalno prikazan, smatra žiri; Render: Studio OBE

Predlog komercijalnih sadržaja prepoznao je potrebe okruženja.

Rešenje je, dodaje se koncipirano na način da poštuje širi kontekst i novi pravac razvoja lokacija uz Venizelosovu ulicu, kao i industrijsko nasleđe ovog kraja u pogledu upotrebe materijala, dok stvara okvir za očuvanje objekta hotela „Admiral“, bez pokušaja da se isti podražava u samom rešenju novih objekata.

Autorski stav je, navodi žiri, jasan, likovno i funkcionalno prikazan – predlog komercijalnih sadržaja prepoznao je potrebe okruženja, dok je predlog stambenog rešenja dao mogućnost da se kroz razradu fleksibilnog predloga isprate zahtevi tržišta.

„Primena ozelenjenih krovova prepoznala je potrebe okruženja i pružila mogućnost da se objekti sagledavaju kao integralni deo okruženja Linijskog parka“ – ističe se u obrazloženju rada Studija OBE.

Osnova prvog podzemnog nivoa

RE:A.C.T. architects: Vizuelno inovativan pristup za kontekst

Žiri navodi da se naglašena “kinetika” sklopa ogleda i u prikazima fasadnih predloga na relativno svedenim volumenima. Takav pristup je u blagoj diskrepanci sa vrednim, postojećim objektom.

„Programski zahtevi konkursa su ispunjeni i dodatno je ponuđeno varijantno rešavanje komercijalnih namena, što upućuje na fleksibilnost u potencijalnoj razradi i mogućnost praćenja različitih grupa korisnika, što radu daje posebnu vrednost“ – stoji u obrazloženju.

Projekat studija RE:A.C.T. architects; Render: RE:A.C.T.

Kvalitet stambenog prostora je neupitan, posebno u pogledu orijentacije i osvetljenosti.

Dodaje se da je autorski stav bio da se odabere deo konteksta koji će se pratiti – u ovom slučaju budući kontekst Linijskog parka, te u tom slimslu, otvaranjem objekata ka spoljašnjosti, oni postaju sastavni deo parka i jasno mu pariraju.

„Rešenje je ponudilo vizuelno inovativan pristup za kontekst Venizelosove ulice i to bi u svakom smislu doprinelo urbanoj transformaciji šireg konteksta, a svakako ekološkom bonitetu na mikro i makro nivou“ – navodi žiri.

Dodaje se da je kvalitet stambenog prostora neupitan, posebno u pogledu orijentacije i osvetljenosti, što bi u samoj eksploataciji doprinelo odabiru budućih korisnika, dok je saobraćajni pristup jasno artikulisan u odnosu na funkcije i odnos prema blizini raskrsnica.

Saobraćajni pristup jasno je artikulisan u odnosu na funkcije; Render: RE:A.C.T.

MADA Studio: Visok nivo posvećenosti razradi i detaljima

Žiri smatra da koncept okrenutosti ka sebi, ka unutrašnjosti razvijanja skoro galerijskih ambijenata vodi u zavodljivost formom, internog građenja kretanja, ostavljajući upotrebnu vrednost apartmana, klimatski problematično održivim. „Plenum unutrašnjosti je u nedovoljnom prepoznavanju kroz fasadne predloge“ – navodi se.

„Programski zahtevi konkursa su ispunjeni, iako je rešenje više sagledavano jedinstveno i formalno, ne samo kontekstualno, što bi zahtevalo dodatnu razradu u pogledu ispunjenja osnovnih uslova za rešavanje potreba u okviru pojedinačne parcele (garaža itd.)“ – stoji u obrazloženju.

Projekat MADA Studija; Render: MADA Studio

Vrednost zajedničkog prostora je stavljen u prvi plan, što rad čini posebno zanimljivim i autentičnim.

Prema mišljenju žirija, kataloška razrada strukture stanova ukazuje na visok nivo posvećenosti razradi i detaljima.

„Jasno je iskazan stav da se akcenat razrade stavi na stambeno-poslovni objekat i on je u tom smislu dao zaista vredan doprinos temi – unutrašnja dvorišta kao novi koncept, nedovoljno proučavan u našim uslovima, koji svakako treba da nađe svoje mesto u budućoj arhitekturi Beograda“ – navodi se u obrazloženju i dodaje:

„Vrednost zajedničkog prostora je stavljen u prvi plan, što rad čini posebno zanimljivim i autentičnim“ – smatra žiri.

Zajednički prostor čini ovaj rad posebno zanimljivim i autentičnim; Render: MADA Studio

Tri potpuno različita pristupa temi

Kao zaključak, u obrazloženju se navodi da su sva tri rada pokazala visok nivo razrade i posvećenosti, kao i tri potpuno različita pristupa temi, što jasno ukazuje na neophodnost negovanja institucije pozivnih konkursa.

„Radovi su dali i doprinos temi izgradnje u gradskom tkivu koje prolazi kroz transformaciju, što je za svaku pohvalu“ – navodi se na kraju saopštenja konkursnog žirija.

Detaljnu prezentaciju sva tri projekta možete pogledati ili preuzeti na sajtu Urbanističkog centra.

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

6 komentara

 1. Dr

  Šteta što nije pobedilo rešenje MADA studia. Mnogo je lepše i odgovara arhitekturi postojećih objekata.

  1. Dedovic

   Slažem se. MADA je ponudila taktilnije i ambijentalno bolje rešenje. Šteta sto je investitorska arhitektura i dalje u trendu. Besni field of view-ovi i „dinamični“ kubusi i visnja na torti: antracit crna

 2. Nastas

  Pridružujem se prethodnicima da je MADA ponudila bolje rešenje, manje pretenciozno u odnosu na prvonagrađeno, ali više odgovara ambijentalnoj celini. Osim toga studio OBE sa crnom nadstrešnicom potpuno gubi smisao nadstrešnice i malo deluje teškaški na samom objektu. Ali šta da radimo navikli smo da ,,čardaci ni na nebu ni na zemlji“ imaju prednost.

 3. arhitekta

  Dobro je rešenje MADA u arhitektonskom i oblikovnom smislu, ali su potpuno obašili „stil“ i „ukus“ budućih kupaca stanova. Ponudili su jedno nespektakularno zdanje, a ceo taj kraj treba da „pršti“.

 4. Sanjarh

  Beogradu je zaista potrebna stambeno-poslovna arhitektura kakvu je kroz svoje rešenje ponudio MADA studio.
  Nadam se da će koncept i estetika koju su prezentovali biti podržani u skorijem periodu.

 5. Nasleđe

  Još jedan primer pravca Beogradskih urbanista koji dozvoljavaju ispunjenje investitorskih želja, bez ikakvog poštovanja arhitektonskog i urbanističkog nasleđa. Isto kao što su komunisti uništili Vladu Ilića, sad Grad uništava prostor oko njegove vile, umesto da je zadržana celina sa parkom oko vrednog istorijskog objekta. Iako se većini u komentarima sviđa projekat MADA jasno je da volumetrijski potpuno guši vilu, tako da je objekat studija OBE jedini ostavio malo prostora i vizura ka njoj.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *