Porodična kuća na brdu Popare iznad Valjeva; Foto: Relja Ivanić
Domaći projekti, Kuća godine 2022

Kuća na brdu iznad Valjeva koja traga za vizurama

Dinamična forma objekta prilagođena je ne samo susednim objektima već i velikom nagibu terena, što je uticalo na formiranje dva odvojena volumena spojena spiralnim stepeništem.

Valjevski projektni biro KEJ, čitaocima Gradnje poznat po idejnim rešenjima za više atraktivnih sadržaja na Divčibarama, arhitektonski potpisuje i ovaj jednoporodični objekat smešten na brdu Popare iznad Valjeva.

Prema rečima autora, objekat od 567 m2 površine i spratnosti Su+Pr+Sp nastao je kao proizvod težnje da se jednostavnim, čistim linijama u savremenom arhitektonskom duhu odgovori na potrebe investitora.

Pročitajte još na Gradnja.rs:

Objekat ima površinu od 567 kvadratnih metara; Foto: Relja Ivanić

Traganje za vizurama i prilagođavanje konfiguraciji

Umetnuta u postojeću matricu okolnih kuća, svojom formom prati zadate pravce okolnih objekata, tako da ne naruši privatnost korisnika, objašnjavaju za Gradnju valjevski arhitekti.

„Spuštajući se kaskadno niz padinu u objektu se otvaraju neverovatne vizure gradske siluete, ali i obližnje parkovske šume sa spomenikom kao centralnim motivom“ – kažu iz KEJ-a.

Kako dodaju, arhitektonski koncept zasnovan je na traganju za vizurama i prilagođavanju objekta izrazito strmoj konfiguraciji terena, bez pojave denivelacija u okviru same funkcionalne etaže.

Situacioni plan objekta; Foto: KEJ

Konzolni stakleni kubus, dramatično isturen, projektovan je kao radni prostor sa pogledom na grad.

Forma objekta je dinamična, prilagođena različitim pravcima susednih objekata, što je uticalo na formiranje dva odvojena volumena spojena spiralnim stepeništem.

Nadstrešnica u frontalnom delu objekta, svojim oblikom uvodi u unutrašnjost. Spajajući se sa terasom na jugu, naglašava horizontalnost objekta.

Druga dominanta, konzolni stakleni kubus, dramatično isturen, projektovan je kao radni prostor sa pogledom na grad.

Nadstrešnica je projektovana u frontalnom delu objekta; Foto: Relja Ivanić

Jasne funkcionalne zone

Dnevni boravak dvostruke visine, čini odvojen volumen, velikih staklenih otvora, koji brišu granicu i omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.

Spiralno stepenište, kao jedna od glavnih okosnica funkcionalne organizacije prostora, predstavlja težište kontinualnosti kretanja kroz vertikalnu slojevitost objekta.

Ta slojevitost se ogleda u jasnim funkcionalnim zonama. Prizemna dnevna zona preko velikog trema i zelenih kaskada komunicira sa spoljašnjošću.

Dominanto spiralno stepenište; Foto: Relja Ivanić
Dominanto spiralno stepenište; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine čini odvojen volumen; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine čini odvojen volumen; Foto: Relja Ivanić

U poluukopanom delu objekta prostire se zona druženja i zabave, otvorena ka ušuškanom dvorištu sa bazenom.

Noćna zona sprata komunikaciju nastavlja preko galerije sa unutrašnjim prostorom prizemlja, a konzolni stakleni kubus sa obližnjom šumskom oazom i gradskom siluetom.

U poluukopanom delu objekta prostire se zona druženja i zabave, otvorena ka ušuškanom dvorištu sa bazenom, čija prelivna ivica naglašava kontinualnost pogleda.

Kamin dnevnog boravka sa jedne strane i roštilj na tremu sa druge strane predstavlja drugu okosnicu objekta. Projektovan kao zidani element, monumentalnog izgleda, neprekinute visine kroz sve etaže, čvrsto drži dva smaknuta volumena kuće različitih pravaca.

Kuća koja traga za vizurama; Foto: Relja Ivanić

Vizura kao neosporni kvalitet lokacije

Objekat je izveden od savremenih, visokokvalitetnih i pouzdanih materijala. Izbor materijala je imao za cilj energetsku efikasnost i trajnost materijala, a koji u potpunosti zadovoljavaju estetske kriterijume.

Najveći izazovi u toku projektovanja su bili uklapanje objekta u postojeće pravce suseda i istovremeno pozicioniranje gabarita i otvora tako da se obezbedi privatnost svih objekata u kompleksu, sa fokusom na vizuri, koja je neosporni kvalitet lokacije.

Pored ovoga, objašnjavaju dalje iz KEJ-a, dodatni zahtev je bio savladavanje velikog nagiba terena bez kaskada u okviru etaže.

Stakleni otvori omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora; Foto: Relja Ivanić

Stalna saradnja projektantskog i izvođačkog tima u toku celog procesa je doprinela kvalitetu konačnog proizvoda.

Kako je objekat nestandardne forme, sa velikim konzolnim prepustima i fasadnim otvorima, svakako najveći izazov prilikom izvođenja bilo je uklapanje konstruktivnog rešenja u arhitektonske okvire.

„Stalna saradnja projektantskog i izvođačkog tima u toku celog procesa je doprinela kvalitetu konačnog proizvoda“, navode na kraju valjevski arhitekti.

Dnevni boravak dvostruke visine; Foto: Relja Ivanić

Grafički prilozi

Osnova suterena
Osnova suterena
Osnova prizemlja
Osnova prizemlja
Osnova sprata
Osnova sprata
Situacija
Situacija
Presek
Presek

Foto-galerija

Porodična kuća na brdu Popare iznad Valjeva; Foto: Relja Ivanić
Porodična kuća na brdu Popare iznad Valjeva; Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Porodična kuća na bradu Popare iznad Valjeva; Foto: Relja Ivanić
Porodična kuća na bradu Popare iznad Valjeva; Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Kuća koja traga za vizurama; Foto: Relja Ivanić
Kuća koja traga za vizurama; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine čini odvojen volumen; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine čini odvojen volumen; Foto: Relja Ivanić
Dominanto spiralno stepenište; Foto: Relja Ivanić
Dominanto spiralno stepenište; Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Stakleni otvori omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora; Foto: Relja Ivanić
Stakleni otvori omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine; Foto: Relja Ivanić
Dnevni boravak dvostruke visine; Foto: Relja Ivanić
Stakleni otvori omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora; Foto: Relja Ivanić
Stakleni otvori omogućavaju stalnu komunikaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora; Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić
Foto: Relja Ivanić

Faktografija
naziv objekta:

Kuća na brdu Popare

mesto:

Valjevo

klijent:

privatni investitor

projektni biro:

KEJ

autorka projekta:

Jelena Marković dipl.inž.arh.

autor enterijera:

Predrag Petković dipl.inž.arh.

godina projektovanja:

2016.

godina izgradnje:

2019–2021.

površina:

567 m2

spratnost:

Su+Pr+Sp

izvođač radova:

KEJ

fotografija:

Relja Ivanić

Izabrali smo za vas...

Postani deo Gradnja zajednice

Najnovije vesti s našeg portala svakog petka u vašem sandučetu.

Srodni tekstovi

2 komentara

  1. Zoran

    citiram: „težište kontinualnosti kretanja kroz vertikalnu slojevitost objekta.“
    -pa da li ovo vama zvuci…oh, hajde da ne preterujemo..

  2. Mima

    Lepo izvedeno. Moderno a nije hladno. Hvala na tekstu.

Ostavite odgovor

Obavezna polja *