Složenost procedure najviše zavisi od toga kakve ćete tačno radove izvoditi u svom prostoru.

Pročitali ste naših 15 koraka do renoviranog stana, zasukali rukave a onda ste pomislili na svu tu buku i prašinu koja će propratiti vaše građevinske zahvate. Šta ako se komšiju budu žalile pa pozovu inspekciju? Trebaju li vam nekakve dozvole i papiri? Tu smo da vam pomognemo jer odgovor kuću gradi!

Merdevine? Spremne! Bušilica? Spremna! A dozvola?

Lakša varijanta

Složenost izdavanja potrebnih papira za renoviranje stana najviše zavisi od toga kakve ćete tačno radove izvoditi u svom prostoru. Ukoliko planirate gletovanje, krečenje, malterisanje, ili zamenu pločica, stolarije, radijatora, sanitarija, oluka, utičnica i prekidača, ili pak pretres krova, ti radovi se (prema članu 144 Zakona o planiranju i izgradnji) vode pod takozvano tekuće održavanje za koje nije potrebno pribavljati građevinsku dozvolu.

Ovaj zahtev podnosi se gradskim organima, a oni se razlikuju od grada do grada. U Beogradu je to Gradska opština nadležna za građevinske poslove (Odeljenje za građevinske i komunalne poslove), u Novom Sadu je to Gradska uprava za urbanizam, dok se u Nišu zahtev podnosi Sekretarijatu za izgradnju i planiranje.

Na zahtevu su navedeni radovi, a vi treba da zaokružiti šta tačno planirate da izvodite od tih radova koje smo malo pre naveli. Platite taksu (oko 1.000 dinara) a nakon par dana Gradska Uprava izdaće vam Akt da za navedene radove nije potrebno pribavljati građevinsku dozvolu.

Menjate pločice? Potrebno je da prijavite radove

Teža varijanta

Za sve ostale radove koji se planiraju izvoditi, a prema članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji, potrebno je pribaviti Rešenje o odobrenju izvođenja radova, takozvana, mala dozvola. Dakle, ako planirate rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekta, promenu namene objekta, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, odnosno bilo koje radove koji utiču na konstruktivne elemente ili fasadne otvore, onda je potrebno tražiti dozvolu.

Ugrađujete instalacije? Potrebna vam je dozvola

U tom slučaju radi se idejni projekat (kojeg izrađuje arhitekta s licencom), prilažu se tri takse (2.000 dinara za CEOP, RAT 1.060 dinara i GAT 770 dinara) na osnovu njega se dobija rešenje, a zatim se radi prijava radova (dve takse: 500 dianara CEOP i 270 dinara RAT). Tek nakon što ste dobili potvrdu prijave radova smete da uđete u rekonstrukciju ili sanaciju prostora i da budete sigurni da je sve uređeno po zakonu.

Srećan rad!

foto: Gradnja.rs

Kada ste već ovde…